2017. január 3., kedd

0
1419

Evangélium

Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”
János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” (Jn 1,29–34)

Gondolat

János tanúságtételét minden szentmisében elismételjük: „Íme az Isten Báránya!” Jelen van különleges, egyedi módon a szent színek alatt, a kenyérben és borban, amely az utolsó vacsora óta a pap szavára az ő teste és vére lesz.

De nemcsak szentségi módon van jelen világunkban: jelen van különösen is az elesettekben, a legkisebbekben, akikkel egységét a Szentírásban deklarálta. De titokzatos módon azokban is, akik nem vesznek tudomást róla, mindenkiben, aki embernek született, mint ő maga is, Betlehemben. Ezért történt mindez, hogy közel legyen hozzánk…

És jelen van ott is, ahol ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, minden szeplő ellenére jelen van egyházában is, amelyet Lelkével kormányoz.

Ma hol ismerem fel őt?

MEGOSZTÁS