2016. december 17., szombat

0
1389

Evangélium

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. (Mt 1,1–17)

Gondolat

Első, de akár sokadik látásra is kérdezhetné valaki: ebben a részben hol van a konkrét örömhír, az evangélium? Mert mit is olvasunk? Furcsa nevek hosszú listáját, háromszor tizennégy nemzedék felsorolását. Egyik-másik név ismerős a bibliai történetekből, de sokukról nem is hallottunk… Nincs itt valami tévedés?

Nincs. Pontosabban rengeteg tévedés, bűn, emberi gyarlóság húzódik meg a nevek mögött, sok egyéni történet, sikerek és kudarcok, hűség, hűtlenség és árulás, minden, ami az emberségünkhöz többé-kevésbé hozzátartozik. És nincs tévedés, mert az evangélium éppen ez: annak ellenére, hogy ebben a „cifra” családfában, a sok nemzedék ideje alatt talán minden elképzelhető dolog előfordult, mégis ez a „sorozat” lehetett az alapja a Megváltó emberi gyökereinek. Ugyanígy nem lehetetlen Isten kegyelmi munkálkodása a mi életünkben, a mi családunkban sem, minden nehézség és probléma ellenére.

Mert Isten nagyobb a legsúlyosabb bűnnél is, s megbocsát annak, aki szívből kéri tőle, aki kész elfogadni az ő feltételekhez nem kötött, ingyenes szeretetét és az evangélium világosságánál rendezni életét.

MEGOSZTÁS