2016. december 12., hétfő

0
1926

Evangélium

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?” Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk, az emberektől, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.”
Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus. (Mt 21,23–27)

Gondolat

A tipikusan emberi okoskodás figyelhető meg a főpapoknak és a nép véneinek a mai evangéliumban leírt próbálkozásában. Miután lényegi hozzászólásuk nincs Jézus működését illetően, legitimációs kérdéseket tesznek fel neki: ki engedte meg, hogy ilyeneket mondjon és tegyen? Honnan van a hatalma? Kitől jön a megbízása? Másképpen fogalmazva: miért kavarod fel az életünket? Eddig minden jól működött, a rendszer ki van alakítva, kiszámítható, mindenki a helyén van benne… Mi ez az újítás?

Igen, előfordul, hogy felforgató, de legalábbis kellemetlen az Isten jelenléte az életünkben… Van, hogy azt gondoljuk, mi jobban tudjuk, mit kell tenni, minek hát azok a parancsok, miért kell tekintettel lenni másra is, miért kell szeretni nemcsak a közelieket, hanem az ellenséget is?

Habár gyakran megpróbáljuk, Istent mégsem lehet számon kérni, sarokba szorítani. Esetleg úgy járunk, mint a főpapok és a nép vénei… Perlekedni, kérdéseket feltenni lehet neki, az végképp szükséges, hogy őszinték legyünk vele, a kereszt pedagógiája azonban arra tanít: a nehéz attól nem lesz könnyebb, ha még tiltakozunk is ellene. Kérjünk inkább erőt az elviseléséhez, s higgyük, ha most megpróbáltatásokkal teli is az életünk, az Isten ránk vonatkozó terve jó, s az üdvösséget célozza meg.

MEGOSZTÁS