2016. december 10., szombat

0
1344

Evangélium

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. (Mt 17,10–13)

Gondolat

Milyen érdekes, hogy az írásokban jártas, korabeli teológusok nem ismerik fel az üdvtörténet nagy eseményeit, sem Keresztelő Szent János fellépésének jelszerűségét, sem Jézusban a messiást. A főpapok és írástudók egyik-másika mutat nyitottságot Jézus tanítása iránt, saját rendszerükből azonban nem tudnak kilépni. Vagy nem mernek. Kikacsintani is alig, vagy csak éjszaka, mint Nikodémus.

Példájuk mutatja, ami sajnos mai, keresztény értelemben is lehet igaz: egy dolog tudni a teológiát és más dolog a hit világosságában járni. Hittanból mint tantárgyból lehet jelesre vizsgázni, de az életünk attól még nem biztos, hogy igazabb lesz. Lehet okoskodni Istenről, hitről, egyházról, ha messze járunk a szeretettől és annak cselekedeteitől, messze vagyunk az üdvösség útjától is…

MEGOSZTÁS