Nők a Vatikánban

0
2482
Vatikáni alkalmazottak egy rózsafüzér zarándoklaton a vatikáni kertekben (Fotó: CNS)

A vatikáni alkalmazottak 19 százaléka nő, a nők és a férfiak fizetése egyenlő.

A Szentszék és Vatikán állam foglalkoztatásában jelenleg hétszázötven nő dolgozik szerződéssel, ez az alkalmazottak tizenkilenc százalékát jelenti. Számarányukat és a felelősségi köröket tekintve ilyen magas számban sosem voltak jelen nők a Vatikánban – írja Gudrun Sailer, a Vatikáni Rádió német szerkesztőségének munkatársa a nők vatikáni jelenlétéről összeállított munkájában. A Szentszék által foglalkoztatott nők több mint negyven százaléka egyetemet végzett, a Római Kúria különböző dikasztériumainak hivatalnokaiként dolgoznak. Feltételezhetően a Vatikán az egyetlen állam a világon, ahol a nők és a férfiak fizetése megegyezik. Jelenleg kevés azoknak a nőknek a száma, akik vezető állást töltenek be, de számuk növekvőben van. A Kúrián két női altitkár van, mindketten olaszok, az egyik szerzetes, a másik világi. Nicla Spezzati nővér a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációnál, Flaminia Giovanelli az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsánál dolgozik.

Ferenc pápa Carmen Sammuttal, a szerzeteselöljárónők nemzetközi szervezetének elnökével (Fotó: CNS/Paul Haring)

Az első szerződéssel foglalkoztatott nő a Vatikánban több mint száz évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét, XV. Benedek pápa idején: Anna Pezzoli helyettes varrónő. Ő a pápai berendezési tárgyakkal foglalkozó egységnél kezdett dolgozni 1915. február 1-jén.

Magas képzettséggel rendelkező nőket először 1929-ben alkalmaztak pápai szolgálatban: a Vatikáni Apostoli Könyvtár kéziratainak indexét ők hozták létre. 1934-ben XI. Piusz pápa felvette a Vatikáni Múzeumok alkalmazásába a zsidó származású német Hermine Speier archeológust, akit ezzel óvott meg a náci üldöztetéstől. Nagyobb számban a nők a II. vatikáni zsinat (1962–1965) után kezdtek a Vatikánban dolgozni. Boldog VI. Pál pápa mindenki meglepetésére 23 női ügyhallgatót nevezett ki a zsinatra. Az első személyzeti szabályzat, amely lehetővé tette a szülési szabadságot, az 1970-es évek elején jelent meg. VI. Pál nemcsak az első pápa volt, aki 1970-ben egyházdoktornak hirdetett ki egy nőt, Sziénai Szent Katalint, hanem ő volt az első azon a téren is, hogy az egyházi kormányzás egyik posztjára nőt nevezett ki: az ausztrál Rosemary Goldie (1916–2010) 1967 és 1976 között a Világiak Pápai Tanácsa egyik altitkáraként végzett szolgálatot.

Ezek után nem meglepő, hogy létrejött a Vatikán nőalkalmazottainak első szervezete. A D.VA (Donne in Vaticano, Nők a Vatikánban) nevű szervezet az első, amely kizárólag a Vatikán városállam és a Szentszék, illetve a hozzá kapcsolódó intézmények világi és szerzetesi, aktív és nyugdíjba vonult női munkatársai számára jött létre. A Nők a Vatikánban most született szervezet statútumát jóváhagyták az illetékes vatikáni hatóságok. Az alapokmányt szeptember 1-jén írták alá a Vatikáni Kormányzóságon. A Vatikán hétszázötven női alkalmazottja számára nyitott szervezet célja, hogy a barátság, az eszmecsere és a szolidaritás hálózatát teremtse meg az emberi és szakmai növekedés érdekében. „Hisszük, hogy a nők értékes erőforrást jelentenek a vatikáni munkahelyeken, a kis állam életének és tevékenységének minden területén” – fogalmaztak december 7-én kiadott sajtóközleményükben. Több mint ötven nő csatlakozott a szervezethez tizenhat különböző irodából. A szervezet célkitűzése, hogy figyelmet szenteljen a kevésbé szerencsés nőknek. Ezentúl nagyobb láthatóságot kívánnak teremteni más keresztény nők kezdeményezéseinek és hozzájárulásainak. „Szándékainkban a pápai tanítás nyújt ösztönzést. A legutóbbi pápák számos alkalommal kifejezésre juttatták elismerésüket és nagyra értékelésüket a nők iránt” – hangsúlyozza a szervezet közleménye. Végül Ferenc pápa szavait idézi: „Az egyház nem lehet önmaga a nők és szerepük nélkül.”

MEGOSZTÁS