2016. december 2., péntek

0
1302

Evangélium 

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken. (Mt 9,27-31)

Gondolat

A gyógyító hit számos csodáját lehetne dokumentálni napjainkban is, kórházakban, családokban, ahogyan szinte reménytelen határhelyzetekből is van gyakran visszafordulás. De nincs mindig… A kérdés azonban elhangzik, ha nem is szóban, az ember lelkében mindenképp: Hiszed-e, hogy tudok segíteni rajtad?

A hit kiemel a mindennapok zűrzavarából, egy másik szempontot ad, amelynek fényében átértelmeződik sok minden, s kevésbé lesz irányítható a hívő ember földi hatalmak által. Ezért van mindig ellensége a hitnek, az evangéliumnak. De akit megérint, átformál a gyógyító hit, annak új élete van Krisztusban, s ezt mindenkinek elmondja – ha nem is szavakkal, az életével mindenképp…

MEGOSZTÁS