2021. szeptember 21.

Virágvasárnap

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

 • Gyulafehérváron 2017. április 9-én, délelőtt 9 órakor a Püspöki Palota udvarában barkaszenteléssel kezdődik a virágvasárnapi ünnep, utána körmenetben vonulnak a Szent Mihály-székesegyházba. A szentmisét Jakubinyi György érsek, a központi papsággal együtt celebrálja. Urunk szenvedésének vasárnapjával kezdetét veszi a nagyhét, melynek liturgikus programjain a székesegyházban a kispapok szolgálnak. A kórus elénekeli a passiót, Krisztus szenvedéstörténetét Szent Máté evangéliuma szerint.
 • Virágvasárnap a csíksomlyói kegytemplomban reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órától lesznek. Fél 11-kor a kegytemplom előtti téren barkaszenteléssel kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet a csíksomlyói kegytemplom gyermekkórusának közreműködésével ünnepélyes bevonulás követ. Délután 6 órakor a Csíksomlyói Passió Csoport bemutatja Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe és a szenvedéstörténetet a templom előtti téren, amelyet a szentmise bemutatása követ.

 • A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban a barkaszentelés szertartását a 10 órás szentmise keretében végzik a déli kapu előtt, utána pedig ünnepélyes körmenettel vonulnak be. Ezen a szentmisén passiót énekel a Szent Cecília kórus. A délután 6 órakor kezdődő szentmisén a fiatalok bemutatják Jézus szenvedéstörténetét.
 • Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós-plébániatemplomban az ünnepi szentmise bevonulással és barkaszenteléssel 11 órakor kezdődik. A passiót a Musica Sacra Kamarakórus tagjai éneklik el. A Kis Szent Teréz-plébániatemplomban a fél 12-kor kezdődő ünnepi nagymisén az egyházközség Iubilate Deo kórusa énekli a passiót. A gyerekmisén, délelőtt fél 10 órától és az este fél 7 órakor kezdődő ifjúsági szentmisén a fiatalok passiójátékot adnak elő. A szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban délelőtt fél 10 és fél 12 órától, mindkét szentmise keretében megszentelik a barkákat. A fél 12 órakor kezdődő szentmisére körmenettel vonulnak be, majd a Psallite kórus passiót énekel.
 • Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébániatemplomban az ünnepi szertartás 11 órakor a templom állomás felőli ajtajánál barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel bevonulnak és folytatódik a szentmise. A Szent Miklós Egyházközségben délelőtt 10 órától a temetőnél csendes szentmisét tartanak, utána pimpószentelés, majd körmenettel visszaindulnak a templomba, ahol az ünnepi szentmise lesz.
 • Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király-plébániatemplomban a fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében szentelik a barkát, a passiót a Laudate kamarakórus adja elő. A szentmise után húsvéti vásárt tartanak hittanos gyerekek kézműves munkáiból, melynek bevételét a nyári evangelizációs hét költségeire fordítják.

Nagyváradi Egyházmegye:

 • Nagyváradon a virágvasárnapi ünnepélyes szertartás délelőtt 11 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. A székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén Urunk szenvedéstörténete, a passió ebben az évben Szent Máté evangéliuma szerint hangzik el. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök.

Temesvári Egyházmegye:

 • A temesvári Szent György-székesegyházban Virágvasárnap, 2017. április 9-én délelőtt egyetlen szentmisét celebrálnak. A szertartás 10 órakor a temesvári püspökség udvarán (Pacha A. utca 4. szám) barkaszenteléssel kezdődik. A szentmise előtt itt gyülekeznek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indulnak a székesegyházba. A szentmisét Roos Márton megyéspüspök mutatja be. Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passió) Máté evangéliuma szerint Ninaci János, Vass Zoltán, Kelemen Krisztián és Bajkai-Fábián Róbert előadásában. A székesegyház Exultate kórusát Bajkai-Fábián Róbert karvezető irányítja. Délután fél 6 órától a székesegyházban ünnepi vesperást tartanak a székeskáptalan részvételével.

Szatmári Egyházmegye:

 • A szatmárnémeti székesegyházban délelőtt 11 órától Schönberger Jenő megyéspüspök mutat be szentmisét, melynek elején megszenteli a barkaágakat.
  Szintén vasárnap, a szentmisével egyidőben indul a neokatekumenális közösség pálmaágas vonulása. Fél 12 után, a Székesegyház plébániától indulnak, és a parkot érintve, a Kazinczy utcán jutnak el a Zárda templomba, ahol szentmisén vesznek részt.
  Ugyanazon a napon keresztúti ájtatosságot tart az ifjúság este 8 órától a Kálvária templom udvarán, a nagyböjti felkészülésük zárásaként.