Szentföldi zarándoklat

A Szatmári Egyházmegye zarándoklatot szervez a Szentföldre november 10–17. között. Jézus életének fontosabb állomásain időzhetnek, imádkozhatnak a hívek. A teljes hét során a zarándokok eljuthatnak a Tábor-hegyrére, a Jordán folyóhoz, Kafarnaumba, sétálhatnak a Genezáreti tóban, csónakáznak a Galileai tengeren egy Jézus korabeli csónak másával. Kánát, majd Názáretben az Angyali Üdvözlet-templomot tekinthetik meg a résztvevők. Az utazás elvezet Qumranba, a Holt-tengerhez, Jerikóba, a világ legrégebbi városába. Betlehem, majd Betánia és végül Jeruzsálem az úti cél: a Getszemáni kert, Bethezda fürdő; végig lehet menni a Via Dolorosán a Szent Sír bazilikáig és a Golgotáig; A zarándokok fohászkodhatnak Sion hegyén, Mária elszenderedésének helyén, ott lehetnek az Utolsó vacsora termében, ahol Jézus megalapította az Eucharisztiát és az Egyházi rendet; és ez egyben az első Pünkösd helyszíne is. Utolsó állomás Ein Karem, Keresztelő Szent János Szülőhelye, Szűz Mária kútja, és a Látogatás temploma, amelyről azt tartják, hogy a Szentföld legművészibb temploma.

Dátum

2022. november 10., csütörtök - 2022. november 17., csütörtök
Kategóriák