2022. szeptember 26.

Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk

2018. június 29-én, pénteken Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére: Alvinc, Magyarigen, Erzsébetváros, Brassó-Belváros, Kurtapatak, Ikafalva, Kisbács, Teke, Ehed, Bükk, Kolozsvár, Kerelőszentpál, Magyarpéterlaka, Csíkmadaras, Csíksomlyó, Jávárdi-hegy, Gyergyószentmiklós–Gyergyódomokos, Gyergyócsomafalva, Maroshévíz, Orotva, Homoródszentpál, Pálpataka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Székelyudvarhely.

 • kisbácsi egyházközségben június 28-án, csütörtökön délután 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános tartja.
 • Székelyvarságon Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, pénteken déli 12 órától a búcsús szentmise szónoka Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános.
 • Gyergyócsomafalván a búcsús szentmise déli 12 órakor kezdődik.
 • pálpataki egyházközség búcsúján pénteken délután fél 1-kor Szabó Gyula nyugalmazott plébános prédikál.
 • A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplom búcsúját szintén pénteken délután fél egy órakor ünneplik, szónoka Gál István-Attila fogarasi plébános lesz.
 • Pénteken délután fél 1 órakor ünneplik a csíkmadarasi plébániatemplom búcsúját is. Itt a szentmise szónoka Málnás Demeter kosteleki plébnos lesz.
 • kerelőszentpáli templom búcsúját Szent Péter és Pál apostolok ünnepén délután 1 órától mutatják be. A szentmisén a marosvásárhelyi főesperes-plébános Oláh Dénes lesz a főcelebráns és az ünnepi szónok.
 • Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise délután 5 órakor lesz. A búcsú szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész.
 • székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét pénteken délután 6 órától ünneplik. A homiliát Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
 • Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja is pénteken délután 6 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres Stelian plébániai kormányzó.
 • A brassó-belvárosi templomban pénteken este 7 órától mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka Drócsa László nyárádszeredai plébános lesz.
 • Kápolnásfaluban június 30-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnep. A főcelebráns és szónok Tamás József püspök a szentmise keretében megáldja a felújított templomot.
 • A homoródszentpáli templom búcsúját június 30-án, szombaton déli 12 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Gábos Zoltán málnásfürdői plébános.

Temesvári egyházmegye:

 • A Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére felszentelt nagylaki templomban június 29-én, pénteken délután 5 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise.
 • Június 29-én, pénteken Szent Péter és Pál ünnepén a gáji templomban este 7 órakor kezdődő szentmisét György Zoltán nagyiratosi plébános celebrálja.
 • Július 1-jén, vasárnap Szentpálon 12 órától tartják az ünnepélyes búcsús szentmisét.
 • borossebesi templom búcsúünnepségét is vasárnap déli 12 órától tartják. Sztojanovics Péter plébános mellett Prém Imre Csaba helybeli református, valamint Ioan Chisărău temesvári görög-katolikus plébános is prédikál. Az ökumenikus szertartásra felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várják a híveket.

Szatmári egyházmegye:

 • Aknasugatagon délelőtt 11 órától lesz a búcsús szentmise.

Nagyváradi egyházmegye:

 • 2018. június 29-én, pénteken tartják a Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére emelt tótitanyai templom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Ozsváth József székelyhídi plébános.