2022. szeptember 27.

Szent Mihály főangyal ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Mihály tiszteletére: Gyulafehérvár: székesegyház, Kolozsvár, Málnás, Etéd, Türkös, Lemhény, Jegenye, Szásznádas, Vadad, Székelyhodos, Csíkszentmihály, Székelypálfalva, Sinfalva: Szentmihály.

 • Szentdemeter filiájában, Szásznádason a templom búcsúünnepét szeptember 23-án, vasárnap délután 1 órakor tartják.
 • Gyulafehérváron Szent Mihály főangyal, főegyházmegyénk és főszékesegyházunk védőszentjének ünnepén, 2018. szeptember 29-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi búcsú, melynek keretében megtartják Hittudományi Kar tanévnyitó Veni Sancte-ját is. A szentmise szónoka Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a székesegyház búcsújára, a szentmisébe bekapcsolódhatnak az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.
 • Székelypálfalván, Farkaslaka filiájában, szintén szeptember 29-én, szombaton délelőtt 11 órakor ünnepelnek. A szentmisét Orbán Menyhért helyi nyugalmazott plébános celebrálja szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából. A búcsú szónoka Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános.
 • A lemhényi plébániatemplom búcsúját is szombaton délelőtt 11 órakor tartják. A szentmisén Papp Márton imecsfalvi plébános prédikál.
 • Székelykeresztúr filiájában, az etédi templomban ugyancsak szombaton délelőtt 11 órakor mutatják be a búcsús szentmisét, szónoka Tubák László nyugalmazott plébános.
 • A csíkszentmihályi egyházközségben szintén szombaton, délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise. A búcsús szónok: Csintalan László csíkdelnei plébános.
 • türkösi plébániatemplomban is Szent Mihály napján délután 5 órakor tartják a búcsút. A szentbeszédet Fülöp Zsombor brassó-belvárosi segédlelkész mondja.
 • Kolozsváron, a Szent Mihály-plébániatemplom búcsúja szeptember 29-én, szombaton délután 6 órakor kezdődik. A szentmisét, melynek szónoka Sajgó Balázs a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  A búcsús szentmisén az egyházzenei szolgálatot a Szent Cecília kórus és zenekar, illetve a Báthory István Elméleti Líceum kórusa végzi. Állandó részek: W. A. Mozart: Krönungsmesse – KV317. Szóló: Gebe-Fügi Renáta; Mányoki Mária; Dobrița Roland; Sándor Csaba. Zenekar vezetője: Vincze-Dallos Csilla. Vezényel: Potyó István.
 • Jobbágyfalva filiájában, a vadadi templomban az ünnepi szentmisét déli 12 órakor mutatják be.
 • A Jobbágytelkéhez tartozó székelyhodosi templom búcsúján szeptember 30-án, vasárnap délután 1 órakor a szentmise főcelebránsa Csíki Dénes aranymisés plébános Nyárádköszvényesről, szónoka pedig Rózsa Gáspár deményházi plébános.
 • A jegenyei Szent Mihály-templomban vasárnap, szeptember 30-án ünnepelnek. A délután 2 órakor kezdődő szentmisén Takó István egyetemi lelkész, a kolozsvári Szent Péter és Szent Pál egyházközség plébánosa tartja a homíliát.
 • Sinfalva filiájában, Szentmihályon október 7-én, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Temesvári egyházmegye:

 • Vasárnap, déli 12 órakor az 50 évvel ezelőtt, Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt, kívül-belül a hívek jelentős anyagi hozzájárulásával felújított sofronyai templomban hálaadó szentmisét tartanak, melynek főcelebránsa, a templomépítő Kóbor György ny. lelkipásztor, a csáki Caritas igazgatója, koncelebrál Bakó László püspöki titkár.
 • Szeptember 30-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődik a Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt kisjenői templom búcsús szentmiséje.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében Mezőfény, Batarcs és Barlafalu templomának titulusa Szent Mihály főangyal. Mezőfényen szeptember 29-én, szombaton reggel fél 9-től és délelőtt 11 órától tartanak búcsúmisét, Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános szentbeszédével.

Dátum

2018. szeptember 29., szombat - 2018. szeptember 30., vasárnap