2024. július 23.

Szent Márton-napi búcsúk, ünnepségek

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Márton tiszteletére: Feltorja, Kézdimartonfalva, Dicsőszentmárton, Csíkszentmárton, Homoródszentmárton.

 • 2017. november 10-én, pénteken délután 5 órától Sepsiszentgyörgyön, a színházzal szembeni emelvénynél a város katolikus csoportjainak szervezésében lámpás körmenetet tartanak a gyerekek, szüleik és nevelőik, így emlékeznek meg Tours-i Szent Mártonról.
 • Homoródszentmártonban 2017. november 11-én, szombaton délelőtt 11 órától tartják a búcsút. Az ünnepi szentmise szónoka Gábos Zoltán málnásfürdői plébános.
 • Csíkszentmártonban a búcsús szentmise mellett előadások és lámpás felvonulás is lesz. November 10-én, pénteken a délután 6 órakor kezdődő szentmise után tematikus vetítéssel egybekötött előadást tart Szent Márton, Szent László és Márton Áron erényei címmel Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató. Szombaton délután 6 órakor vigília szentmise lesz, ezt követi a lámpás körmenet Tours-i Szent Márton tiszteletére.  A búcsús szentmisén november 12-én, vasárnap délután fél 1-kor Sajgó Balázs a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze prédikál.
 • Vasárnap déli 12 órakor tartják Kézdimartonfalván a Szent Márton-búcsút. Az ünnepi szentmise szónoka Bodó Imre kézdiszárazpataki plébános.
 • Dicsőszentmártonban szombaton fél 1-kor kezdődik a búcsús szentmise, a szentbeszédet Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános tartja.

Temesvári egyházmegye:

 • A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban november 10-én, délután fél 6-kor Tours-i Szent Márton püspök tiszteletére mutatnak be szentmisét, amelyet a résztvevő gyermekek lampionos felvonulása követ.
 • Az arad-ségai templomban november 10-én, pénteken délután 6 órától Márton-napi lampionos felvonulást szerveznek az Aurel Vlaicu Általános Iskola tanulóinak, illetve pedagógusainak a részvételével.
 • A lippai katolikus imateremben a gyermekek november 10-én, délután 3 órától elkészítik a lampionokat, amelyekkel szombaton, Toursi Szent Márton ünnepén délután 5 órától lámpás felvonulás indul a katolikus templomból. Miután végigmennek a városközponton, visszatérnek a templomba, ahol Márton-napi szentmisét mutatnak be.
 • November 12-én, vasárnap a boksánbányai plébániához tartozó Bársonyfalva közössége ünnepli a templombúcsút. A Tours-i Szent Márton tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órától Dumitru Daniel oravizabányai plébános mutatja be. A liturgiát követően a templom előtti téren az oravicabányai Magnificat és a resicabányai Enzian néptánccsoport előadására kerül sor.

Szatmári egyházmegye:

 • A Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági szervezet a Johann Ettinger Liceummal és a Kálvária templom német közösségével közösen november 14-én Szent Márton-napi ünnepséget tart. A rendezvény 16.45-kor a szatmárnémeti Kálvária templomban kezdődik. A lámpás felvonulás 17.30-kor indul a római katolikus katedrális elől a fényi fúvósok vezetésével. Bővebben az eseményről ITT.

Nagyváradi egyházmegye:

 • 2017. november 13-án, hétfőn déli 12 órakor a nagyváradi Szent Márton Idősotthon lakói és alkalmazottai körében Böcskei László megyés püspök búcsús szentmisét mutat be az intézmény kápolnájában. Ezt követően a főpásztor meglátogatja az otthon fekvőbetegeit is.

Dátum

2017. november 10., péntek - 2017. november 12., vasárnap