2022. augusztus 12.

Szent Márton-napi búcsúk és ünnepségek

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Márton tiszteletére: Feltorja, Kézdimartonfalva, Dicsőszentmárton, Csíkszentmárton, Homoródszentmárton.

  • Dicsőszentmártonban november 11-én, szerdán délután 5 órától mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnepi szentbeszédet Ágoston Ferenc segesvári plébános tartja.
  • Szentkatolna filiájában, Kézdimartonfalván, a Szent Márton-búcsús szentmisét november 15-én, vasárnap déli 12 órakor ünneplik.
  • csíkszentmártoni egyházközségben a templombúcsút november 15-én, vasárnap délután fél 1 órakor tartják. Az ünnep szónoka Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő Gyulafehérvárról. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • Homoródszentmártonban november 15-én, vasárnap délután 3 órától kezdődik a búcsús szentmise.

Temesvári egyházmegye:

  • A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld település a Tours-i Szent Márton tiszteletére felszentelt templomban november 4-én, szerdán déli 12 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök szentmisét mutat be a település szülötte, Pacha Ágoston püspök születésének 150. és halálának 66. évfordulója alkalmából. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

Dátum

2020. november 04., szerda