2022. augusztus 15.

Szent Kereszt felmagasztalása napi búcsúk

 

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére: Borbánd, Gyulafehérvár: zárdatemplom, Csernakeresztúr, Felek, Nagysink, Bodfalu, Brassó: Szent Kereszt-templom, Előpatak, Zabola, Bonchida, Ádámos, Tordatúr, Válaszút, Libán, Mikefalva, Gyulakuta, Abafája, Búzásbesenyő, Kelementelke, Csíkszereda: Szent Kereszt-templom, Csíkszentgyörgy, Gyimesbükk: Bálványos, Székelykeresztúr, Fancsal, Magyarlápos, Nagysármás, Maroscsesztve, Gyergyóalfalu: Bucsin-tető, Csíkmadaras: Madarasi Hargita, Szováta: Tyúkász-hegy.

  • Csíkszeredában a Szént Kereszt-plébánia búcsúja szeptember 14-én lesz, délelőtt 11 és este 7 órakor.
  • Székelykeresztúron a templombúcsú az ünnep napján 17 órakor kezdődik.
  • Abafáján a búcsú szeptember 19-én 12 órakor kezdődik.
  • Bálványospatakán szeptember 19-én 12.30-tól tartják a búcsút.

Nagyváradi egyházmegye

  • 2021. szeptember 14-én, kedden, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Böcskei László megyés püspök 15 órakor keresztúti ájtatosságot végez, 16 órakor pedig szentmisét be a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál

Szatmári egyházmegye

  • Bár a rónaszéki plébánia titulusa Nepomuki Szent János, a falu hívei hagyományosan a Kálvária-templom búcsúját ünneplik. Idén szeptember 14-én 10 órakor kezdődik a búcsú a plébániatemplomban, majd a résztvevők körmenetben, a missziós kereszt mögött vonulnak át a Kálvira-domb aljáig, ahol keresztúton vesznek részt. Ezután következik a szentmise, melynek főcelebránsa Barta Barnabás, a Mezőpetri Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosa.
  • Mezőteremen  a búcsú szeptember 14-én lesz 11-től. Szónok: Turtureanu Róbert.
  • Sárközújlak templombúcsúja  Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 11 órakor kezdődik. Szónok:  Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes-plébános.
  • Felsőbányán a kápolna búcsúmiséje kedden 11 órától kezdődik. Szónok: Vik János.
  • Alsóhomoródon a templom búcsúját szeptember 18-án 13:30-kor ünneplik. Szónok: Dimitru Coduc.

Temesvári egyházmegye

  • Kisiratoson szeptember 12-én 11 órától ünneplik a templombúcsút. A szentmisét a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjével, a Szentatyánk, Ferenc pápa által celebrált liturgiával egyidőben. A misét Zilahi András helyi plébános mutatja be.
  • Óteleken szeptember 14-én, kedden 11-től tartják a templombúcsút. Fechetă Eugen helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11 órakor Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök, plébános celebrálja, koncelebrál Heinrich József ny. plébános.
  • Az oravicabányai római katolikus közösség szeptember 14-én 17 órától ünnepli a templombúcsút. Barbuț Augustin helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét Pălie Veniamin esperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa celebrálja. Ezt megelőzően szeptember 12-én, vasárnap 10 órakor a Kreuzwiese kápolnában (Oravicabánya első templomában) kerül sor búcsús szentmisére, majd körmenetre a Szent Flórián-kápolnához.
  • A temesvári piarista templom felszentelésének emléknapján, szeptember 14-én délután 6 órai kezdettel Máthé Lajos újszentesi plébános mutatja be. Koncelebrál Kocsik Zoltán templomigazgató, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója.
  • Az arad-ségai egyházközséghez tartozó Tornya templombúcsúját szeptember 14-én fél 11-től ünnepli a közösség. Király Árpád helyi plébános meghívására a szentmisét kezdettel Erős Miklós zimándújfalui plébános mutatja be.