Judit

Bibliai szent, aki Krisztus előtt 160-37 között élt. A legenda szerint, amikor Nabukonodozor hadvezére Holofernész hadjáratot vezetett Izrael ellen, és amikor az ostromolt város Bethulis már-már megadta magát, akkor Judit az istenfélő özvegy az ellenség táborába ment és Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Egy alkalommal azonban mikor a hadvezér lakomát rendezett és lerészegedett Judit saját kardjával fejezte le őt és a hadvezér fejével tért vissza a városba, mely győzelemnek a hatására a zsidók megfutamították Holofernész seregét.

A történet az istenfélő özvegyet példaképként festi le és megmutatja a zsidóknak az özvegy életén keresztül, hogy Isten megmenti az ő népét. Ez a történet vélhetően a Hasmoneus dinasztia uralkodásának idején keletkezhetett és egy valóságos, erényes asszonyt mutat be. Tény az, hogy Judittal kortárs volt Nabukonodozor fejedelem is, aki a második nagy fogságba hurcolta Izraelt, melyet Jeremiás és Ezekiel próféták is említenek.

Incze Dénes: A Szentek élete alapján.

Dátum

2023. december 10., vasárnap

Idő

All of the day