2024. július 13.

Szent József, a munkás búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József, a munkás tiszteletére: Zeteváralja, Borzsova, Tölgyes-Túlsóvíz, Gyergyószentmiklós – Felszeg.

  • A zeteváraljai plébániatemplomban 2017. május 1-én, hétfőn déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános tartja.
  • Gyergyószentmiklóson, a Szent József, a munkás tiszteletére épített felszegi templom búcsúünnepén 2017. május 1-én, hétfőn délután öt órakor tartja gyémántmiséjét Bodó Péter pápai káplán, nyugalmazott plébános.

Szatmári egyházmegye:

A Szatmári egyházmegyében a pusztadaróci és a halmi templomok titulusa Szent József, a munkás. Mindkét szentmise  délelőtt 11 órától kezdődik – Pusztadarócon Szmutku Róbert, a nagybányai Krisztus Király egyházközösség plébánosa, Halmiban Egeli Ferenc kökényesdi plébános ünnepi szónoklatával tartják a búcsút.

Temesvári egyházmegye:

  • Aradon a Mosóczy-telepi templom búcsúünnepségén 2017. május 1-jén, hétfőn délelőtt fél 11 órától a szentmise főcelebránsa és szónoka Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános, közreműködik a Schola Sanct Iosephi Aradiensis templomkórus.