2024. július 12.

Szent István-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent István tiszteletére: Piski, Sepsiszentkirály, Mikóújfalu, Árkos, Kovászna, Bethlen, Mezőszengyel, Mikháza, Szörcse, Csicsókeresztúr, Csöb, Csíkszentkirály, Ajnád, Székelykocsárd, Ákosfalva, Mezőbánd, Disznajó, Borszék, Hargitafürdő, Bükkhavas, Borzont, Gyergyóbékás, Kicsibükk, Székelyszentkirály, Kapnikbánya, Medgyes: Szent István-templom, Kolozsvár: Szent István-templom, Hidegség, Kézdiszentlélek: Perkő.

 • A mezőbándi és a borszéki búcsús szentmise Szent István király tiszteletére augusztus 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik.
 • Perkőn augusztus 20-án, vasárnap tartják a Szent István-napi búcsút. 10.45-kor a kézdiszentléleki templommal szemben lévő téren felavatják a Szent László-szobrot. Utána elindul a zarándokok körmenete. Útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise, melynek szónoka Tamás József püspök, 12:20-kor kezdődik. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylése alatt.
 • A borzonti Szent István-napi búcsús szentmisét szintén augusztus 20-án, vasárnap déli 12 órától tartják.
 • Hargitafürdőn augusztus 20-án, vasárnap fél 1 órakor tartják a pálos atyák a Szent István búcsút. A főcelebráns és szónok Csóka János, pálos tartományfőnök a szentmise keretében megáldja a templomkertben felújított parkot.
 • Székelyszentkirályon ugyancsak vasárnap fél 1 órakor kezdődik a Szent István napi búcsús szentmise. A szentbeszédet Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
 • Csíkajnádon szintén vasárnap fél 1 órakor várják a híveket Szent István-napi búcsús szentmisére. Az ünnep szónoka Salamon József gyimesbükki plébános lesz.
 • Hidegségen a Szent István búcsút vasárnap fél 1 órakor tartják. A szentmise szónoka Ferencz István nyugalmazott plébános.
 • Szintén vasárnap fél 1 órakor tartják a búcsút Csíkszentkirályon. A szentmisén Kémenes Lóránt türi plébános prédikál.
 • Kolozsváron, a Donát úti Szent István-templom búcsúünnepe vasárnap délután 6 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond Szabó Gyula, nyugalmazott plébános.
 • A medgyesi Szent István-templom búcsúját szintén vasárnap délután 6 órakor ünneplik. A szentmisén Biró Nándor-Alfonz, nagyszebeni lelkész prédikál.
 • A kovásznai templom szintén Szent István tiszteletére épült. Augusztus 27-én, vasárnap a déli 12 órától tartandó búcsús szentmisén Opra István szentkatolnai plébános mondja a homíliát.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében Nagybányán ünnepelnek búcsút Szent István ünnepén. Augusztus 18-án, este fél 8 órától a Szentháromság templomban Odongto Bernadette orgonaművész tart orgonaestet. Augusztus 19-én, szombaton este 7 órától ünnepi szentmise lesz a Szent István torony kápolnájában, majd fél 9-től a Schola Rivulina ifjúsági énekkar szabadtéri előadása hallgatható meg. Augusztus 20-án, vasárnap Szent István-napi búcsú, délután 6 órától rózsafüzér lesz, utána este 7 órától kezdődik a szabadtéri szentmise, a Szentháromság templom előtti téren. Ünnepi szónok Schupler Tibor batizi plébános.
 • Máramarosszigeten, az augusztus 15-e és 20-a között megszervezésre kerülő Szent István Napok magába foglal gyermekprogramokat, klasszikus zenei koncerteket, Hungarikum estet, tárlatmegnyitót, helytörténeti túrát, Szent István Napi vásárt és ünnepi szentmiséket. Bővebben a programokról ITT.

Nagyváradi egyházmegye:

 • 2017. augusztus 20-án, vasárnap déli 12 órakor Biharon Ozsváth József székelyhídi plébános, Nagyszalontán Kiss Márton bélfenyéri plébános, Szentjobbon Nagy Tibor szilágycsehi plébános, Királydarócon Tímár Asztrik OFM kaplonyi ferences házfőnök tart ünnepi szentmisét.
 • Szent István király ünnepén délután 4 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise után a jelenlévők leróhatják tiszteletüket Szent István király ereklyéje előtt. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Temevári egyházmegye:

 • A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániához tartozó temessági közösség augusztus 19-én, szombaton ünnepli a templombúcsút. A szentmisét déli fél 12 órai kezdettel Bakó László püspöki titkár celebrálja.
 • A Szent István tiszteletére felszentelt zimándközi templomban vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsús szentmise. Szentbeszédet mond Sándor Balázs kórházlelkész.

Dátum

2017. augusztus 19., szombat - 2017. augusztus 20., vasárnap