2024. július 18.

Szent István király ereklyéinek átvitele

Ma arról a történelmi eseményről emlékezünk meg, hogy Mária Terézia magyar királynő visszavitette Buda várába Szent István épen maradt jobb kezét. Első királyunk kardforgató és alamizsnaosztó jobbját a hozzátartozó alsókarral együtt a szentté avatás napjaiban egy kanonok a székesfehérvári sírboltból a Bihar megyei, szentjobbi apátságba vitte át. Az ereklye megmaradt része később Budára került, majd a törökök zsákmányként vitték magukkal. Dalmát kereskedők megszerezték tőlük, és Raguza városában (ma Dubrovnik) tisztelték. Onnét kapta vissza 1771-ben a királynő; jelenleg a budapesti Szent István-bazilikában őrzik. Koponyaereklyéjének jelentős része a székesfehérvári bazilika kincse.

Liturgia:
OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből Tób 4,6–12
Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek.
Adj alamizsnát vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled.
Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet; ha szűkén van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség hónába kerülj.
Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 72,1bc és 23.24–25.26 és 28ab 2. tónus.
Válasz: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem. Vö. 28. vers.
Előénekes: Milyen jó az Isten az igazakhoz, * az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta!
Mindig veled akarok maradni, * hiszen kezedben tartottad jobbomat.
Hívek: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Szándékod szerint vezérelsz engem, * és végül is befogadsz a dicsőségbe.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, * és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Bár elenyészik a szívem és a testem, * szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
Nekem jó az Istennel lennem, * és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.

ALLELUJA
Alleluja. 8. szám.
Ha jót cselekszel, felragyog világosságod, mint a hajnal, * és sorsod hamarosan jobbra fordul. Vö. Iz 58,88. tónus.
Alleluja.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébőlLk 12,32–34
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:
EVANGÉLIUM Szent István király ünnepéről, augusztus 20-áról.

Egyetemes könyörgések: 14. szám.

Dátum

2025. május 30., péntek

Idő

All of the day
Kategóriák