Szent I. János pápa és vértanú

Ma Szent I. János pápára emlékezünk, akit Nagy Teodorik itáliai gót király követként küldött Konstantinápolyba, a kelet-római császárhoz. Visszatértekor a király börtönbe vetette, mert megharagudott rá az utazás eredménytelensége miatt. A pápa a börtönben halt meg 526-ban. Az egyház mint vértanút tiszteli.
Vértanúk miséje, 312. vagy 314. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 316.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0518.html

Liturgia:
A vértanúk közös olvasmányaiból, 593. oldal,
vagy: A lelkipásztorok közös olvasmányaiból, 614. oldal

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből Jel 3,14b. 20–22
Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kútforrása:
„Nézd, az ajtóban állok, és kopogtatok. Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem.
A győztest magam mellé ültetem a trónra, amint én is győztem, és Atyámmal együtt ülök a trónon. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a (Szentlélek az egyházaknak!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22,1–3a.3b–4.5.69. tónus.
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers.
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizeken vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
így szól az Úr: † Barátaimnak mondalak titeket, * mert tudtul adtam nektek mindent, amit Atyámtól hallottam. Jn 15,15b 7 b. tónus. Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Lk 22,24–30
Az utolsó vacsorán: Versengés támadt az apostolok között, hogy melyikük a nagyobb.
Erre Jézus azt mondta nekik: „A királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha a szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál.Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 31. vagy 32. szám.

Dátum

2023. május 18., csütörtök

Idő

All of the day
Kategóriák