2022. szeptember 26.

Szent György-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent György vértanú tiszteletére: Esztelnek: ferences kolostor, Györgyfalva, Csiba, Marosszentgyörgy, Csíkszentgyörgy, Hidegség, Székeyudvarhely: Szent György-templom (Szombatfalva).

 • Székelyudvarhely-Szombatfalván a Szent György vértanú védelmébe ajánlott plébániatemplom búcsúját április 25-én tartják. Az egyházközség közös ünnepét triduum előzi meg, melynek programja a következő:
  – Csütörtökön este 6 órától a szentmisét Tamás Barna marosvásárhelyi jezsuita atya mutatja be, utána szentségimádás lesz a közösségek vezetésével.
  – Pénteken reggel 8 és este 6 órától szentmise, délután 5 órától gyermekek keresztútja. Az esti szentmisét Ambrus István helyi plébános tartja.
  – Szombaton este 6 órától Madarász Attila bögözi plébános celebrálja a szentmisét, utána búzaszentelés lesz.
  – Vasárnap a Szent György vértanú tiszteletére bemutatott ünnepi búcsús szentmisén Tamás Huba, a Kis Szent Teréz egyházközség kisegítő lelkésze tartja a szentbeszédet.

 • Marosszentgyörgyön április 24-én ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, szónoka pedig Albert István Csaba szászrégeni segédlelkész lesz.
 • Az esztelneki templom és kolostor védőszentjének, Szent György vértanúnak tiszteletére a búcsús szentmise szintén szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa P. Urbán Erik OFM, a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója lesz.
 • sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban április 25-én ünneplik a város védőszentjének, Szent Györgynek az emléknapját. Ebből az alkalomból április 24-én, szombaton este, a 6 órakor kezdődő szentmise után orgonakoncert lesz a templomban. Vasárnap a délelőtt fél 11 és az esti 6 órakor kezdődő szentmisék keretében Szent György-napi búcsút tartanak. Délelőtt Csató Béla székelylengyelfalvi plébános, délután Márton József borszéki plébános hirdetnek igét. Hívják szeretettel a híveket a város védőszentjéről való megemlékezésre és városért való közös imára.
 • Csíkszentgyörgyön vasárnap fél 1 órakor ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szentmisén Potyó Ferenc nyugalmazott plébános prédikál.
 • Györgyfalván május 8-án tartják a búcsúünnepet.

Dátum

2021. április 22., csütörtök - 2021. április 25., vasárnap