2021. szeptember 17.

Szent Ferenc ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Ferenc tiszteletére: Nagyszeben: ferences templom, Fehéregyháza, Holló, Petőfalva, Nagytusnád, Kányád.

  • A nagytusnádi templomban az ünnepi búcsús szentmisét 2017. október 1-jén, vasárnap fél 1-től tartják, szentbeszédet mond Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Október 4-én, szerdán délután 5 órakor szintén búcsút ünnepelnek. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • csíksomlyói kegytemplomban október 3-án, kedden emlékeznek meg Assisi Szent Ferenc tranzitusáról, égbe költözéséről. Az ünnepi szentmise délután 6 órakor kezdődik.
  • Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéjén, október 3-án, Székelyudvarhelyen, a ferencesek templomában a délután 6 órakor kezdődő szentmise keretében emlékeznek meg Szent Ferenc elszenderüléséről. A szentbeszédet Koncsag László szentegyházi plébános tartja.
  • Kedden, október 3-án délután 5 órától ünnepi szentmise lesz a szárhegyi ferences templomban, amelynek keretében megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról.
  • Kolozsváron, a ferences templomban október 4-én, szerdán Assisi Szent Ferenc ünnepén a búcsús  szentmisét délután 6 órától tartják.
  • Kányádban a 2009-ben felszentelt és Assisi Szent Ferenc patronátusa alatt álló kápolna búcsúját 2017. október 8-án, vasárnap ünnepelik. A búcsús szentmise délután 1 órakor kezdődik.

Temesvári egyházmegye:

  • A ferencfalvi templom búcsúját 2017. október 1-jén, vasárnap ünnepli a közösség. A délután 3 órakor kezdődő szentmisét Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános celebrálja.
  • Az aradi minorita templomban október 3-án, kedden délután fél 5 órakor emlékeznek meg Szent Ferenc elszenderüléséről.

Szatmári egyházmegye:

  • A borsabányai templom búcsúja 2017. október 7-én, szombaton lesz megtartva. Délelőtt 10 órakor román, déli 12 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a szentmisét.
  • Köveslázon 2017. október 8-án, vasárnap délután 2 órakor kezdődik a Szent Ferenc-napi búcsús szentmise.

Dátum

2017. október 01., vasárnap