2024. május 22.

Szent Erzsébet-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Erzsébet tiszteletére: Nagyenyed, Szászváros, Földvár, Erzsébetváros: örmény templom, Kézdicsomortán, Kommandó, Szamosfalva, Úzvölgye, Marosvásárhely: Szent Erzsébet-templom, Gyimesbükk: Tarhavas, Gyergyóhodos, Nagygalambfalva, Székelylengyelfalva, Gyergyószentmiklós: Szent Erzsébet Öregotthon kápolnája, Kőhalom: állomás, Nagyszeben-Lázáret.

  • Gyimesbükkben a tarhavasi kápolna búcsúját november 14-én 12 órától ünneplik. Szónok: György Alfréd kamilliánus.
  • Kézdicsomortán búcsúünnepe november 19-én 11 órától lesz. Szónok: Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános.
  • Földváron a búcsút november 19-én 17 órától ünneplik. Főcelebráns és szónok: Farkas László szentkeresztbányai plébános.
  • Szamosfalván a búcsú november 19-én 15 órától lesz. Igét hirdet: Forró Roland ddiakónus.
  • Nagyenyeden november 19-én tartják Szent Erzsébet búcsúünnepét. 16 órakor lesz a most épült temetőkápolna ünnepélyes megáldása, 17 órakor lesz a búcsús szentmise. Főcelebráns: Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Szónok: Ágoston Ferenc segesvári plébános.
  • Nagygalambfalván a búcsút november 20-án, szombaton 12 órától ünneplik.
  • Úzvölgyében a búcsút november 20-án, szombaton tartják, 12-kor. Szónok Csüdör Imre jobbágyfalvi plébános.
  • Kommandón a búcsút november 21-én 17 órától ünneplik. Szónok Kovács József, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia lelkésze.

Szatmári Egyházmegye

  • A búcsús ünnepi szentmise november 19-én, pénteken 11 órakor kezdődik. Szónok Guia Laurean Fr. Hugó OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

Temesvári Egyházmegye

  • A gátaljai római katolikus egyházközség november 19-én, pénteken ünnepli a templombúcsút 10 órától. Főcelebráns és szónök: Bakó László püspöki titkár.