2021. szeptember 20.

Szent Bonifác püspök és vértanú

Emléknap – piros
673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szent Benedek rendjébe lépett, és nagy áldozattal vállalt missziós utakat a germánok megtérítésére. Szerzetestársaival együtt, akik szintén angolszászok voltak, fáradhatatlanul dolgozott a hit terjedéséért. Pápai legátusként megszervezte az egyházkormányzatot Bajorországban, Hessenben és Türingiában. Meghalt 754. június 5-én. Sírja Fuldában van. A német püspökök itt tartják konferenciájukat.
Vértanúk miséje, 312. vagy 314. vagy lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 321.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0605.html

Liturgia:
A vértanúk közös olvasmányaiból, 593. oldal,
vagy: A lelkipásztorok olvasmányaiból, 614. oldal.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből ApCsel 26,19–23
Agrippa király előtt Pál apostol így beszélt:
Amikor Damaszkusz előtt megjelent nekem az Úr, nem kételkedtem a mennyei látomásban. Először a Damaszkuszban levőknek, aztán Jeruzsálemben és Júdea egész tartományában, végül a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek Istenhez, végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit.
Emiatt fogtak el a zsidók, amikor a (jeruzsálemi) templomban voltam, és meg akartak ölni.
De Isten oltalma megsegített, és a mai napig helytálltam mint tanú, kicsik és nagyok előtt. Nem mondok semmit sem azon kívül, amiről Mózes és a próféták, mint eljövendő dolgokról beszéltek: hogy Krisztus szenvedni fog, elsőnek támad fel a halottak közül, és világosságot fog hirdetni az ő népének és a pogányoknak.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 116,1.24 g. tónus.
Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15)
Vagy: Alleluja. 4. szám.
Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt minden nemzetek.
Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
Vagy: Alleluja.
E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad.
H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
Vagy: Alleluja.

ALLELUJA
Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: † Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. Jn 10,14 8 G. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlJn 10,11–16
Abban az időben Jézus így szólt:
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 31. vagy 32. szám.

Dátum

2022. június 05., vasárnap

Idő

00:00 - 23:00
Kategóriák