2024. április 22.

Szent Antal-nagykilencedek (7)

2018. április 17-én, kedden kezdődött a Szent Antal-nagykilenced.

  • csíksomlyói kegytemplomban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva a helyi ferencesek. A fél 11-es szentmisén Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmisén Gegő Julianus OFM mond szentbeszédet.

  • kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órától kezdődnek, délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak.
  • Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmiséket délelőtt 10 órakor a környék papjai végzik. A hetedik alkalom témája: Mária hite. A szentmisét és prédikációt Papp Antal zetelaki plébánosa tartja.
  • nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilencedet kedden délután 5 órakor tartják. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak.
  • szárhegyi ferences templomban a szentmisék rendje a következő: délelőtt 10 órától rózsafüzér, majd fél 11-től és délután 5 órától szentmise elmélkedéssel.
  • szatmárnémeti Szent Antal-templomban keddenként, reggel 9 órától gyónásra nyílik lehetőség, 10 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Kinczel István, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség plébánosa.
  • Az arad-belvárosi minorita templomban kedden délután 5 órakor a szentmiséken az elmélkedéseket Matieș Marin lovrini plébános tartja.