2022. augusztus 12.

Szent Antal-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére: Déva-telep, Dés, Kolozsvár: Bulgária-telep, Vargyas, Zernyest, Körtvélyfája, Marosvásárhely: minorita templom (jezsuiták), Ülke, Nyárádmagyarós, Újtusnád, Csíkcsicsó, Jávárdipatak, Erdőszentgyörgy, Alsósófalva, Illyésmező, Csíksomlyó: Szent Antal-kápolna, Bekecs-tető kápolna.

 • Páduai Szent Antal napján ünneplik Marosvásárhelyen a volt minorita, jelenlegi jezsuita egyetemi lelkészségi templom búcsúját, amelyre háromnapos triduummal készülnek. A szentmisék délután 5 órakor kezdődnek. A szentbeszédeket Takó István kolozsvári egyetemi lelkész, a Szent Péter és Szent Pál egyházközség plébánosa tartja.
 • Csíksomlyón Szent Antal napján reggel 8-kor is tartanak szentmisét. A fél 11-től kezdődő szentmise a Kissomlyó-hegyen található Szent Antal-kápolnánál lesz megtartva. A szentmisét a csíksomlyói házfőnök Bőjte Mihály OFM celebrálja és Göthér Gergely plébános prédikál. A kápolnához fél 10-kor indulnak a kegytemplom elől. Az este 7-kor kezdődő szentmisét Urbán Erik tartományfőnök mutatja be.

 • Petrozsény filiájában, az iszkronyi templomban csütörtök délután 4 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. A szentbeszédet Ilyés Imre a brassói Szent Kereszt felmagasztalása egyházközség segédlelkész tartja.
 • Székelyudvarhelyen, a ferences templomban június 13-án, csütörtökön a délután 6 órakor kezdődő szentmisén liliomáldás lesz és megáldják a gyermekeket.
 • zernyesti plébániatemplom búcsúünnepe június 13-án, csütörtökön délután 6 órakor kezdődik. A szentmisét Lőrincz Károly Béla plébános mutatja be.
 • Az ülkei templom védőszentje Páduai Szent Antal. A búcsús szentmise június 15-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentbeszédet Sebestyén Antal P. Albert OFM tartja.
 • A Bekecs-tetői kápolnában a Szent Antal búcsút június 15-én, szombaton déli 12 órától ünneplik. A szentmise szónoka Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkész.
 • A csíkcsicsói egyházközség június 16-án, vasárnap fél 1 órától ünnepel. A búcsús szentmise szónoka Balla Barnabás pálos atya.
 • Újtusnádon szintén vasárnap délután fél 1 órakor  kezdődik a búcsús szentmise,  az ünnepi szónok Bilibók Géza tusnáfürdői plébános.

Szatmári Egyházmegye:

 • Szatmárnémetiben, a batizi úti templomban csütörtökön 10 órától kezdődik a szentmise, melyen Solomayer Sándor, a Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) egyházközösség plébánosa mond szentbeszédet.
 • A kaplonyi plébániatemplom búcsúünnepén, Páduai Szent Antal emléknapján, délelőtt 11 órától Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, metropolita mutatja be a legszentebb áldozatot és mond homíliát.
 • Nagybányán, a minorita testvérek a Szent Miklós templomban hagyományosan megtartják a Szent Antal búcsút, melyre délelőtt fél 11 órától magyar nyelven kerül sor Hájtájer István, a Krisztus Király egyházközösség plébánosa ünnepi szónoklatával, este 6-tól pedig román nyelven Iosif Șandoru SJ, a szatmárnémeti Kálvária román közössége segédlelkésze szentbeszédével.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A margittai templomban június 16-án, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében megáldják a gyermekeket és a várandós édesanyákat, valamint az újonnan felállított Páduai Szent Antal szobrot.
 • Szalárdon, június 23-án déli 12 órakor tartják a Szent Antal búcsút. A szentmise szónoka: Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános.

Dátum

2019. június 10., hétfő - 2019. június 13., csütörtök