2024. július 12.

Szent Anna-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Anna tiszteletére: Brád, Kőhalom, Búzaháza, Tófalva, Nyárádszentanna, Székelybós, Csíkszenttamás: kápolna, Lázárfalva: kápolna (Szent Anna-tó), Madéfalva: állomás, Holló­sarka, Kadicsfalva, Kézdimartonos, Zsögödfürdő, Gyergyószentmiklós: Csobot-hegy, Ditró: barlangi kápolna, Csíkszentgyörgy: Kálvária-kápolna.

 • A csobothegyi Szent Anna-kápolnában a szentmise július 22-én, szombaton déli 12 órakor kezdődik. A búcsúra keresztalja indul a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániától reggel 9 órakor.
 • Kadicsfalván 2017. július 23-án, vasárnap fél 1-kor kezdődik az idei Szent Anna-napi búcsús szentmise. A szentbeszédet László Rezső pálos szerzetes tartja.
 • A brádi plébániatemplom búcsúünnepén július 26-án, szerdán délután 5 órakor Máthé Vilmos brassói plébános prédikál.
 • Kőhalomban július 26-án, szerdán délután 6 órakor a búcsús szentmise szónoka Bakó Ferenc sepsibükkszádi plébános.

Temesvári egyházmegye:

 • Aradon, a Mosóczy-telepi katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi templomban július 23-án, vasárnap délután 5 órától tartják a Szent Anna-napi búcsúünnepséget. Főcelebráns és ünnepi szónok Cădărean Ionuţ máriaradnai segédlelkész.
 • Július 26-án, szerdán, a temesi és a marosi főesperesség egyházközségeiből érkező lelkipásztorok és hívek közös szentmisén vesznek részt a máriaradnai bazilikában. Az ünnepi liturgia 11 órakor kezdődik.

Szatmári egyházmegye:

 • kálmándi templomban szerdán délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Anna-napi búcsús szentmise.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Az érkeserűi templomban 2017. július 29-én, szombaton déli 12 órakor Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója tart búcsús szentmisét.
 • Nagyváradon 2017. július 30-án, vasárnap délelőtt fél 11-kor az orsolyita rend  zárdatemplomának búcsús szentmiséjét  Tápai Péter kalocsa-kecskeméti egyházmegyés újmisés mutatja be, szentbeszédet mond Szaniszló Tibor, nagybaracskai (Magyarország) plébános.
 • A berettyószéplaki plébániatemplom magyar nyelvű búcsús szentmiséjét vasárnap délelőtt fél 12 órakor Nagy Tibor szilágycsehi plébános mutatja be. A délután 1 órakor kezdődő szlovák nyelvű szentmisét Rolnik Márton, magyarpataki plébános tartja.
 • Vaskohn szintén vasárnap déli 1 órakor lesz a búcsú, amit Jitaru Szél Antal, belényesi plébános celebrál.

Temesvári egyházmegye:

 • A szentannai templomban 2017. július 30-án, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a német hagyomány szerinti kerwei, ahova a rozmaringkoszorú nyomában 20 német népviseletbe öltözött fiatal vonul be. Az ünnepélyes szentmisét Barják Lászlóval Karl Zimmer szentannai születésű, Németországban élő plébános koncelebrálja.

Dátum

2017. július 22., szombat - 2017. július 30., vasárnap