Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Sarlós Boldogasszony tiszteletére: Kőrösbánya, Marosillye, Ivó, Nagyszeben-Külváros, Székelykál, Kotormány, Magyarzsákod, Csíksomlyó: kegytemplom, Bándpatak, Ditró: felszegi kápolna, Güdüc, Gyergyóújfalu, Homoródkarácsonyfalva, Futásfalva: fogadalmi búcsú, Tibód.

  • Homoródkarácsonyfalván a búcsú június 30-án, vasárnap délután fél 1 órától lesz. A szentmisén Tódor Attila a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa a szónok.
  • Sarlós Boldogasszony – Mária látogatása Erzsébetnél – , a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. Július 2-án, kedden a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek.

  • Gyergyóújfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséje július 2-án, kedden délelőtt 11 órakor kezdődik.
  • Futásfalván, a Szent András tiszteletére felszentelt templom kertjében lévő szabadtéri oltárnál a fogadalmi búcsú délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, a szentbeszédet Szabó Lajos a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József egyházközség aranymisés plébánosa tartja.
  • A Nagyszeben-Terezianum templom búcsúnapján, kedden a szentmise délután 6 órakor kezdődik. A szentbeszédet román nyelven Dan Domsa görörkatolikus lelkész, magyar nyelven pedig Simon Imre segesvári segédlelkész tartja.
  • Székelykálban július 7-én, vasárnap délután 1 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, szónoka Mihály József jobbágytelki plébános.

Temesvári egyházmegye:

  • Sarlós Boldogasszony ünnepe a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz, de velük együtt részt vesznek a szentmiséken német, román és magyar nemzetiségű hívek is. Az ünnepi program már július 1-jén este megkezdődik, amikor a zarándokok 19.30 órai kezdettel szentmisén vesznek részt, amelyet Pál József-Csaba megyés püspök mutat be. Július 2-án, hétfőn, a kegytemplomban 8.30 órai kezdettel a brestyei hívek számára bolgár nyelven Drăghia Novița helzi plébános mutat be szentmisét, míg a templom lábánál lévő szabadtéri oltárnál horvát nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi liturgiát 11 órakor a kegytemplomban német és román nyelven Dirschl Johann általános helynök celebrálja, koncelebrál Jäger Martin aninai plébános.

Dátum

2019. július 01., hétfő - 2019. július 02., kedd