Pünkösdi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentlélek tiszteletére: Csíkszentlélek, Kézdiszentlélek, Kászonjakabfalva, Székelyszentlélek és Tür.

  • csíkszentléleki templom búcsúünnepét vasárnap délután fél 1 órakor tartják. A szentmise szónoka  Obermájer Ervin-István, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia kisegítő lelkésze, dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási ügyének posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora.
  • A székelyszentléleki templom búcsúünnepén hétfőn délelőtt 10 órakor bérmálás lesz az egyházközségben. Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke 42 fiatalt részesít a keresztény nagykorúság szentségében. Ugyanakkor a szentmise keretében megáldja a kívül-belül felújított plébániatemplomot.
  • kézdiszentléleki templom búcsúünnepe hétfőn déli 12 órakor kezdődik. A szentbeszédet Marek Ferenc P. Bernardin esztelneki ferences tartja.
  • Kászonjakabfalván a templombúcsú alkalmával a szentmise délután fél 1 órakor kezdődik. Az ünnepi szónoka Csont Ede tusnádi plébános lesz.
  • Szintén hétfőn ünneplik a türi templom búcsúját. A délután 5 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Jakubinyi György a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott érseke, szónoka pedig Hurgoi János irodaigazgató, zalatnai plébános lesz.

Szatmári egyházmegye:

Pünkösd vasárnapján a nagykárolyi, az atyai és a szatmári Szentlélek-templomok ünneplik búcsújukat a szatmári egyházmegyében.

  • A miszbányai templomban a reggel 9 órakor kezdődő búcsúi szentmisét Covaci István Attila celebrálja.
  • Nagykárolyban a búcsúi szentmise fél 12-kor kezdődik, az ünnepi szónok Barta Barnabás mezőpetri plébános lesz.
  • Atya község templomában délután 2 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szónok: Kinczel István, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa lesz.
  • A szatmárnémeti Szentlélek plébániatemplomban az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. Szónok: Szilágyi János esperes-plébános.

Dátum

2021. május 23., vasárnap - 2021. május 24., hétfő