Papi és szerzetesi hivatások ünnepe Csíksomlyón

2018. advent első vasárnapjával a HIVATÁSOK ÉVE vette kezdetét a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. A csíksomlyói kegytemplomban hívják és várják a paptestvéreket és a szerzetesi közösségek tagjait a hivatások ünnepén. A nap célja, hogy a Főegyházmegye papsága, papnövendékei és szerzetesei, a főpásztorral együtt ünnepeljék az Istentől kapott
hivatás kegyelmi ajándékát, erősítve az egység közösségi megtapasztalását. Ez a nap egyben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója. (ersekseg.ro)

A tervezett program:
10.00  Varga László, kaposvári megyéspüspök elmélkedése
11.30  Szentmise a kegytemplomban
13.00  Márton Áron emlékkiállítás megnyitója a Jakab Antal Tanulmányi Házban
13.30  Ebéd
15.00  Szentségimádás és gyónási lehetőség
16.00  Csókay András orvosprofesszor tanúságtétele
17.00 Ünnepélyes vesperás – zárás.

Dátum

2019. február 12., kedd

Idő

10:00

Helyszín

Csíksomlyó