2024. május 22.

Nepomuki Szent János-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka, Lemhény: kápolna.

  • Május 12-én, húsvét 7. vasárnapján Farkaslakán 12.30 órától lesz templombúcsú. A szentmise keretében kerül sor az új karzat megáldására. Ünnepi szónok: Márton József főesperes

Szatmári egyházmegye

  • Miszbányán május 11-én délelőtt 11 órakor Bîndăroi Alexandru a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkésze tart búcsús szentmisét.
  • a lajosvölgyihutai templom búcsúmiséjét május 16-án, csütörtökön délelőtt 11 órától tartják Oláh Zsolt mezőfényi plébános szentbeszédével.
  • Rónaszéken 16-án, csütörtökön 11 órától kezdődik a búcsúmise, melyet Vagrin István máramarosszigeti segédlelkész celebrál.
  • Szigetkamarán a búcsút pedig május 16-án 17 órától tartják Virág István szászrégeni segédlelkész ünnepi szónoklatával.
  • Gilvácson május 18-án, délelőtt 11 órai kezdettel várják a kedves híveket, ahol Jakkel Tamás mezőpetri plébános szónoki beszédét hallhatják.

Dátum

2024. május 16., csütörtök