2024. július 14.

Nagypénteki keresztutak

  • Nagypénteken reggel 5 órától a ferences testvérek és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek Csíksomlyón, a Jézus-hágón.
  • A szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián délután 3 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát.
  • A csíkszeredai Szent Ágoston-plébániatemplom udvarán délután 3 órától a keresztutat Tamás József püspök vezeti.
  • A nagyváradi székesegyház előtt délután 3 órakor tartanak közös keresztutat a város plébániái.

Dátum

2017. április 14., péntek