Nagyheti szertartások a nagyváradi székesegyházban

Nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend szerint celebrálják.

 • Virágvasárnap, március 28-án, a szokásos rend szerint mutatják be a szentmiséket: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor. Minden szentmisén megáldják a barkákat.
 • A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.
 • Nagycsütörtökön, április 1-én a székesegyházban két szentmisét mutatnak be.
  – A krizmaszentelési mise délelőtt 10 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).
  – Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László nagyváradi megyés püspök. A szentmisét 21.00 óráig tartó virrasztás követi.
 • Nagypénteken, április 2-án, Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság lesz a templomban. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik. Ezt követően szentségimádás a Szent Sírnál 21.00 óráig.
 • Nagyszombaton, április 3-án 10.00-18.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 19.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része az igeliturgia, a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyés püspök celebrálja.
 • Húsvétvasárnap, április 4-én, reggel 7.30 órakor ételszentelés lesz a székesegyház előtti téren. A húsvétvasárnapi szentmiséket a szokásos rend szerint mutatják be: reggel 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.
 • Húsvéthétfőn, április 5-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.

Dátum

2021. március 28., vasárnap - 2021. március 29., hétfő