2022. augusztus 14.

Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Erzsébetváros: örmény templom, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Nyárádköszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Marosszentkirály, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: Apátsági templom (Kálvária), Zeletaváralja: Sikaszó.

 • Triduummal készülnek a kontumáci Nagyboldogasszony-anyatemplom búcsúünnepére. Augusztus 12-én 19 órától szentmise, 20 órától szentségimádás kezdődik. Augusztus 13-án és 14-én is 19 órakor lesznek a szentmisék, a hívek állandó, éjjel-nappali imádsága pedig a különböző imacsoportok vezetésével a búcsús szentmise kezdetéig, augusztus 15-e délig tart. Az ünnep szónoka Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő Gyulafehérvárról.
 • kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját augusztus 14-én, pénteken délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Kalányos Ottó újmisés, csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze.
 • szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján tartják. Az ünnep előestéjén, augusztus 14-én, este 8 órakor gyertyás körmenet lesz a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás szovátai segédlelkész. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a búcsús szentmise amelynek szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, délután 1 órakor kezdődik.
 • A vulkáni plébániatemplomban augusztus 14-én, pénteken délután 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelynek szónoka Ruşti Alexandru-Ioan lupényi plébános.
 • Nagyboldogasszony, Mária mennybevételének az ünnepén a csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

 • kolozsvári piarista templomban augusztus 15-én, szombaton délelőtt fél 10 órakor román, 11 és este 6 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét.
 • Vajdahunyadon szombaton délelőtt 10 órakor román nyelven, 12 órakor pedig magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi szónok Bara Zoltán teológiai tanár Gyulafehrévárról.
 • Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján szombaton délelőtt 11 órától a szentmisét Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános és Küsmödi Attila szamosújvári plébános celebrálják.
 • Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László kinevezett segédpüspök lesz.
 • gyergyótölgyesi templomnak is Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise augusztus 15-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Kovács István gyergyóremetei segédlelkész.
 • kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú augusztus 15-én, déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Virág László aranymisés plébános, szónoka pedig Fölöp László miklósvári plébános lesz.
 • A szárhegyi búcsú főcelebránsa és szónoka Nagy László ezüstmisés lelkipásztor. A szentmise déli 12 órakor kezdődik.
 • Felsőboldogfalván augusztus 15-én, szombaton déli 12 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Kovács Péter Pál nyárádtői plébános prédikál.
 • Szintén szombaton déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás Huba főegyházmegyei ministránslelkész, a székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz-egyházközség kisegítő lelkésze lesz.
 • kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét is augusztus 15-én, szombaton déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Kovács József a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze mondja.
 • csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony-kápolnánál csütörtökön délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban. Az ünnepi homíliát Pál Áron újmisés, helyi segédlelkész mondja.
 • Karcfalván szombaton délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tankó Szilveszter László csíkszentmihályi plébános.
 • Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúját augusztus 15-én, szombaton fél 1 órától ünneplik. A szentmise szónoka Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.
 • radnóti templom búcsúját augusztus 15-én, szombaton délután 1 órakor tartják Czikó László búzásbesenyői plébános szentbeszédével.
 • Szintén délután 1 órakor kezdődik a nyárádköszvényesi templom búcsúja. Itt a szentmisén Drócsa László nyárádszeredai plébános prédikál.
 • A sinfalvi plébániatemplom búcsúját szintén szombaton tartják. Az ünnepi szentmise délután 1 órakor kezdődik.
 • Augusztus 15-én délután 6 órától ünneplik a dévai Nagyboldogasszony-templom búcsúját. Az ünnepi szónok Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze.
 • A Marosújvárhoz tartozó Székelyföldváron vasárnap, augusztus 16-án ünneplik a templombúcsút. A szentmisét délelőtt 9 órától mutatják be.
 • Marosszentkirályon az ünnepi búcsús szentmisét augusztus 16-án, vasárnap déli 12 órától tartják.
 • Vajdahunyad filiájában, Királybányán a búcsús szentmise augusztus 16-án, vasárnap délután 3 órakor kezdődik.

Temesvári egyházmegye:

 • Nagyboldogasszony napján a máriaradnai kegytemplomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával délelőtt 11 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. Koncelebrál Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékasi plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére: 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai szőlőkben, azon a dombon, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt, 1820-ban konszekrált. Erdélyből az új főegyházmegyéje felé tartó gróf Rudnay Sándor esztergomi érsek, Magyarország prímása a máriaradnai kegykép előtt vette át a palliumot Kőszeghy László csanádi püspöktől. Hálából a Szűzanyának, akinek nagy tisztelője volt, az érsek konszakrálta a radnai templomot. A kettős évforduló alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Levéltár és a Marius Muntean képviselte Temes Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete közösen jelentetett meg egy, a Román Posta jóváhagyta speciális bélyegzővel ellátott jubileumi első napi borítékot (FDC). A speciális bélyeg minden olyan borítékra rákerül, amelyet a radnai postahivatalban adnak fel augusztus 14-én.
 • Mária mennybevétele ünnepe alkalmából augusztus 14-én, pénteken este 6 órai kezdettel a cseh nemzetiségű hívek szentmisén vesznek részt a máriacsiklovai kegytemplomban. A liturgia főcelebránsa Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, koncelebrál Pál József Csaba temesvári megyés püspök.
 • A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai templomban augusztus 15-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsús szentmise. Szentbeszédet mond: Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A nagyváradi székesegyház búcsúünnepére készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:
  – augusztus 12-én, szerdán 18.00 órakor Mahajduda János, székesegyházi segédlelkész mutat be szentmisét
  – augusztus 13-án, csütörtökön 18.00 órakor Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét
  – augusztus 14-én, pénteken 20.00 órakor szentségimádás lesz a székesegyház előtti téren
  – augusztus 15-én, szombaton 18.00 órakor főpapi szentmise lesz a székesegyház előtti téren.
 • Nagyboldogasszony napján déli 12 órakor kezdődik a szilágysomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséje, főcelebránsa Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános lesz.
 • A zsibói plébániatemplom búcsúját szintén az ünnep napján déli 12 órakor tartják, főcelebránsa Nagy Tibor köröstarjáni plébános lesz.
 • A sülelmedi templom búcsú szentmiséje délután 15 órakor kezdődik, főcelebránsa szintén Nagy Tibor köröstarjáni plébános.
 • Augusztus 16-án, vasárnap 12.00 órakor tartják a margittai kistemplom búcsúját. Főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CM lazarista szerzetes.
 • Feketeerdőn két szentmisét is tartanak: 11.00 órakor magyar nyelven Vilcsek Ferenc mezőtelegdi plébános mutat beszentmisét, 13.00 órakor szlovák nyelven Rolnik Márton magyarpataki plébános. A szentmisék szónoka Mlinárcsik János nagyváradi plébános.
 • Augusztus 16-án, vasárnap tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt bihari plébániatemplom búcsúját. A 11.30 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert főesperes-plébános. A szentmisét követően a jelenlévők Szent István király közbenjárást kérik a templom mellett felállított szobornál.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Túrterebesen Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója szentbeszédével tartják a búcsút szombaton, 11 órától. Ugyanabban az időben Erdődön Simon Attila püspöki titkár, a székesegyház helyettes plébánosa, ifjúsági- és ministránslelkész, Nagymajtényban Czier István mezőfényi plébános, Szamosdarán Dudás Mikós mikolai plébános, Felsőbányán pedig Fanea József, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze prédikációjával kerül sor a búcsús szentmisére

Dátum

2020. augusztus 12., szerda - 2020. augusztus 16., vasárnap