2024. július 14.

Nagyböjti lelkinap Bögözben

A bögözi egyházközségben 2017. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján déli 1 órakor lelkinap kezdődik, amelyet Fülöp Sándor Szabolcs, a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Egyházközség gyakorlati éves kispapja vezet.  Az elmélkedést dicsőítés, a rózsafüzér elimádkozása, keresztúti ájtatosság és szentségimádás követi. A lelkinap délután 5 órakor szentmisével zárul a plébániatemplomban.

Dátum

2017. március 25., szombat

Idő

13:00 - 18:00

Helyszín

Bögöz