2024. június 13.

Mindenszentek

Mindenszentek ünnepe (lat. festum Omnium Sanctorum) ekkleziológiailag a megdicsőült Egyház ünnepe. Nem tévesztendő össze a szenvedő Egyház ünnepével, mely november 2-án van, és amelyet halottak napjaként ismerünk. Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak a szentek közösségében, egymásért könyörögnek, helytállanak. Ennek alapján beszélünk küzdő egyházról (Ecclesia militans), amely a földön élő lelkek közössége, szenvedő egyházról (Ecclesia patiens), amely a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkeké, és diadalmas egyházról (Ecclesia triumphans), amely a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága.

Mindenszentek napján mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt (vö. Jel 7,9–10) a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba.

Forrás: Lexikon.katolikus.hu

Dátum

2024. november 01., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

főünnep - fehér
főünnep - fehér
Kategóriák