2024. május 22.

Margaritha Valappila nővér lelkigyakorlata Kovásznán

2022. szeptember 20–24. között, a kovásznai Szent István király templom és plébánia ad otthont egy ötnapos dicsőítő, gyógyító, Szentírásra alapozott, csendes lelkigyakorlatnak.
„Ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába!” (Mt 18,3)
A lelkigyakorlatot az Indiából származó, Németországban élő Margaritha Valappila nővér vezeti Manfred Huber atyával.
Nemcsak plébániai közösségünk tagjai számára hirdetjük meg ezt az ötnapos, reggeltől estig tartó lelkigyakorlatot, szívesen várjuk mások jelentkezését is.
Kötelező a lelkigyakorlaton való részvétel elejétől a végéig.
Mire számíthat, aki eljön?
A lelkigyakorlat résztvevői választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre, segítséget a világban való eligazodásukhoz, és az Istennel való személyes kapcsolatuk, lelki békéjük megtalálásához.
Az ehhez vezető út:
• elmélyülés, csend,
• ima; élő, személyes kapcsolat Jézussal,
• a dicsőítés örömének, erejének megélése,
• Isten szeretetének megismerése, közelségének megtapasztalása a szentségimádásban, az Igében és az Eucharisztiában,
• megbocsátás – kiengesztelődés az emberekkel, önmagunkkal, Istennel,
• gyógyulás lelki sebeinkből.
A legfontosabb mindnyájunk számára az, amit Jézus mond Nikodémusnak: újra kell születnünk a Szentlélekben, hogy új életet kezdhessünk Istennel! Így sokkal több erőnk, békénk és örömünk lesz az életben!

Dátum

2022. szeptember 20., kedd - 2022. szeptember 24., szombat

Helyszín

Kovászna