2022. szeptember 28.

Krisztus szent teste és vére – Úrnapja

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben tartanak búcsút Úrnapján: Lázárfalva, Gyimesbükk, Csíkszentmárton (kápolna), Nagykászon: Impér, Székelyudvarhely: kerületi fogadalmi búcsú.

  • Gyulafehérváron az érseki palota udvarán délután 6 órakor kezdődik az úrnapi szentmise és körmenet Kovács Gergely érsek vezetésével.
  • Gyimesbükkön az egyházközség fő búcsúnapja szintén Úrnapján van. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök.
  • Úrnapján, a székelyudvarhelyi főesperesi kerület búcsúünnepén, a szentmise délután 6 órakor kezdődik a Szent Miklós-hegyi temető kápolnája előtt. A sátrakat is a temetőben állítják fel. Négy oltár lesz: az első a kriptánál, a második az iskola mögött, a harmadik néhai Pálfi Géza plébános sírja közelében, az utolsó stáció pedig a Szent Miklós-templom előtt.
  • A csíksomlyói kegytemplomban a szentmise délután 6 órakor kezdődik. A szentmisébe bekapcsolódhatunk a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, illetve az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Szatmári egyházmegye:

  • Úrnapján, június 11-én, csütörtökön, délelőtt 10 órától Schönberger Jenő megyés püspök ünnepi szentmisét mutat be a szatmárnémeti Kálvária templom udvarán. A szentmisén való részvétel a távolságtartásra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával történik, a hívek közvetítés által is bekapcsolódhatnak.

Nagyváradi egyházmegye:

  • A nagyváradi székesegyház előtti téren reggel 8 és délután 6 órakor mutatnak be szentmisét. A helyi hagyomány szerint az esti szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be a város papjaival és híveivel közösen. A szentmisét követően elmarad az ilyenkor szokásos körmenet, csak a szűk asszisztencia vonul az Oltáriszentséggel a székesegyház két tornyának lábánál felállított sátrakhoz. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi plébánián elmaradnak a délutáni szentmisék.

Temesvári egyházmegye:

 

  • A temesvári egyházmegyében Pál József Csaba főpásztor a püspökség udvarán celebrálja az ünnepi szentmisét három nyelven, és Johann Dirschl általános helynök fog szentbeszédet mondani.