Karácsonyi miserend templomainkban

Gyulafehérvári egyházmegye:

 • Gyulafehérváron, a Szent Mihály székesegyházban december 24-én, csütörtökön este 8 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. Pénteken, Jézus Krisztus születésének ünnepén délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. Karácsony másodnapján szintén délelőtt 10 órakor lesz szentmise a székesegyházban.
 • A csíksomlyói kegytemplomban december 24-én 20 órától tartják Urunk születésének vigília szentmiséjét. December 25-én, Urunk születésekor az ünnepi szentmisék 8, 10,30 és 18 órától lesznek. December 26-án, Szent István első vértanú napján a szentmisék ünnepi sorendben lesznek: 8, 10,30 és 18 órától.
 • Szenteste Kolozsváron, a Piarista-templomban 19:00 órától román-, 21:30 órától magyar nyelven; a Szent István-templomban pedig 19:00 órától lesznek a szentmisék, előtte ünnepre hangolva énekkel, elmélkedéssel, imával. Karácsony ünnepnapján és másodnapján a szentmisék időpontjai megegyeznek a vasárnap megszokottal. A ferences templomban december 24-én, 19.30-tól a fiatal családosok és gyermekeik elvégzik a Szállást keres a szentcsalád ájtatosságot, 20.00-tól karácsonyi vigília szentmise. December 25-én, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepén 9.00, 10.30 és 12.00 órától lesznek szentmisék. A szentpéteri templomban december 24-én, 19 órától gyónási lehetőség, 20 órától vigília szentmise. Karácsony napján reggel 9 és 10.30 órától ünnepi szentmise. A Mária Szeplőtelen Szíve templomban december 24-én csütörtökön, 18 órakor kezdődik a szentmise. December 25-én pénteken a szentmisék vasárnapi sorrendben, 9 és 10.30 órakor lesznek. December 26-án szombaton a szentmise 10 órakor kezdődik.
 • Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós-plébániatemplomban karácsony vigíliáján, december 24-én, a járványhelyzetre és a korlátozásokra való tekintettel a szentmise este 8 órakor veszi kezdetét. Idén a hagyománytól eltérően nem a Márton Áron téren, hanem a Szent Miklós-plébániatemplom előtt mutatják be a szetmisét. Karácsony első- és másodnapján ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék: reggel 8, délelőtt fél 10 és 11, valamint este 6 órától. Karácsony ünnepén a délelőtt fél 10 órakor kor kezdődő szentmise keretében kerül sor a fiatalok karácsonyi műsorára. A ferences templomban karácsony vigíliáján este 6 órától mutatják be a szentmisét. Karácsony napján reggel 9 és este 6 órától kezdődnek a szentmisék. A Kis Szent Teréz-plébániatemplomban csütörtökön, december 24-én este 6 órától karácsonyi misztériumjáték, fél 7-től ünnepi szentmise. Pénteken, december 25-én a zsúfoltság elkerülése végett egy plusz szentmisét is beiktatnak reggel 7.30-kor. 9.30-kor gyermekmise lesz pásztorjátékkal, 11.30-kor lesz a nagymise, 18.30-tól pedig az ifjúsági szentmise a Hálaluja zenekar ünnepi szolgálatával. Szombaton, december 26-án ünnepi miserend lesz. Karácsony szenvedejének ünneplése a szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban este fél 7 órakor a fiatalok előadásával kezdődik, utána szentmise. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék: fél 10 és fél 12 órakor lesznek.
 • Szenteste, a csíkszeredai Milleniumi-templomban betlehemes előadás, utána szentmise három alkalommal: 17:00, 19:00 és 21:00 órakor. A Millenniumi templomban, a Galérián, az altemplomban és a Szent Kereszt templomban részt lehet venni a szentmisén. Karácsony első és másodnapján vasárnapi miserend van: 8, ½10, 11, ¼1 és 18 órakor. A Szent Ágoston-plébániatemplomban karácsony este 18.00 órakor pásztorok miséje, 19.00 órakor pásztorjáték, 21.00 órakor vigília Szentmise. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék sorrendje: 9.00, 10.30 és 18.00.
 • Gyergyószentmiklóson, Szent István-templomban december 24-én este a gyerekek pásztorjátékot adnak elő 8 órától, majd ezután kezdődik az éjféli mise. Karácsony napján a szentmisék a megszokott ünnepi sorrendben 9, 11 és 18 órakor lesznek.
 • Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király-plébániatemplomban december 24-én, 18 órától vigília szentmise. Karácsony ünnepén a szentmisék 8.30, 10.30, 12.00 és 18.00 órakor lesznek. Karácsony másodnapján a szentmisék 10.30 és 18.00 órakor kezdődnek.
 • Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság-templomban december 24-én, este 9 órakor mutatják be a szentmisét. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék: 9, 11 és 18 órakor lesznek. A Boldog Özséb-templomban december 24-én 17:00 órakor pásztorjáték, 18:00 órakor vigília szentmise, 20:00 órakor pásztorjáték, 21:00 órakor éjféli szentmise. Jézus Krisztus születésének főünnepén 8:00, 10:00, 12:00, 17:00 és 19:00 órakor kezdődnek a szentmisék. Szent István első vértanú ünnepén a szentmisék sorrendje: 8:00, 10:00, 12:00, 17:00. A délután 5 órakor kezdődő szentmise után karácsonyi koncert lesz.
 • A dévai Szent Antal-plébániatemplomban és a Nagyboldogasszony-templomban karácsony első- és másodnapján a megszokott ünnepi rendben lesznek a szentmisék. December 26-án, a Szent Antal-plébániatemplomban a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét követően lesz a Betlehem a családomban és Az én karácsonyom alkotások jutalmazása.
 • A petrozsényi egyházközségben csütörtökön 18 órától lesz román nyelvű szentmise, 20.30 órától pásztorjáték, 21 órától magyar nyelű szentmise. Karácsony első napján 8.30 és 10 órától lesz magyar, 11.30 órától román nyelvű szentmise. Minden misét követően karácsonyi csomagot osztanak a jelenlévő gyermekeknek. Ünnep másodnapján reggel 10 órától lesz magyar, 11.30 órától román szentmise.
 • szászfenesi templomban december 24-én 20.00 órakor kezdődik a szentmise. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmise 11 órakor lesz.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A nagyváradi székesegyházban december 24-én, csütörtökön a szokásos éjféli szentmisét két, korábbi időpontban mutatják be a székesegyházban: 18 órakor az idősebb híveknek, 20 órakor a családoknak és a fiatalabb híveknek. Pénteken, Jézus Krisztus születésének ünnepe, karácsony. A járványügyi előírások megtartásával, ünnepi program szerint lesznek a szentmisék: 8, 10, 11.30, 17 és 18 órakor. December 26-án, szombaton, karácsony ünnepének második napján szintén 8, 10 11.30, 17 és 18 órakor mutatnak be szentmisét a székesegyházban.

Temesvári egyházmegye:

 • Az arad-belvárosi templomban az érvényben lévő járványügyi előírások miatt a karácsonyi éjféli misék időpontja is változik. December 24-én 18 órakor román nyelvű éjféli szentmisét, 20 órakor magyar nyelvű éjféli szentmisét tartanak. December 25-én, pénteken, Urunk születésének ünnepén 8 órakor német nyelvű, 9 órakor magyar nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise következik. December 26-án, szombaton, karácsony második napján 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise következik.
 • Az arad-ségai Kis Szent Teréz egyházközségben: december 24-én, szentestén 16.30 órakor Tornyán, Aradon 18 órától román nyelven, 20 órától magyar nyelven szentmise. December 25-én, karácsonykor, Urunk születésének az ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Aradon magyar, 12.30 órától román nyelven, 15 órától Szederháton kezdődik a szentmise. December 26-án 8.30 órától Aradon magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Aradon magyar, 12.30 órától román nyelven szentmise.
 • Az újaradi templomban december 24-én, csütörtökön 18 órakor német–magyar nyelvű karácsony esti szentmise. December 25-én, pénteken reggel 10 órakor karácsonyi szentmise.
 • Az arad-gáji egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste 17 órától Sofronyán, 18 órától Szentpálon, 19 órától Arad-Gájban szentmise. Karácsony napján 10 órától Arad-Gájban, 11.30 órától Szentpálon, 13 órától Sofronyán kezdődik a szentmise. Karácsony másodnapján Gájban 10, Szentpálon 11.30 órától szentmise. Vasárnap 10 órától Gájban, 11.30-tól Szentpálon, 13 Sofronyán kezdődik a szentmise.
 • Az arad-mikelakai egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste 16.30 órakor Öthalmon, 18 órától Mikelakán román, 19.30 órától ugyanott magyar nyelvű szentmise. Karácsony első napján 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órakor ugyanott magyar nyelvű szentmise.
 • nagyiratosi egyházközségben szombaton a járványügyi előírások betartásával gyóntatás 11 órától Nagyvarjason, 16 órától Nagyiratoson. December 24-én, karácsony esti szentmise 19 órától Nagyvarjason, 21 órától Nagyiratoson. December 25-én, karácsony napján 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason, 12.45 órától Kisvarjason kezdődik az ünnepi szentmise.
 • A kisjenői egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste Simándon 18, Kisjenőn 20, Simonyifalván 22 órakor kezdődik a szentmise. Karácsony első napján 9.30 órakor Simonyifalván, 11.30 órakor Kisjenőn, 14.30 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsándon kezdődik az ünnepélyes szentmise. Karácsony másodnapján 10 Órától Simándon, 11.30 órától Kisjenőn, 14.30 órától Ágyán, 16 órától Otlakán tartanak szentmisét.
 • A gyoroki egyházközségben a járványügyi előírások betartásával december 24-én 17 órától Ópáloson, 22 órától Gyorokon kezdődik a szentmise. December 25-én 10 órától Ópáloson, 11.30 órától Gyorokon, 15 órától Világoson kezdődik az ünnepi szentmise.
 • A szentannai egyházközségben a járványügyi előírások betartásával december 24-én 17 órától Szentannán, december 25-én és 26-án 8 órától Komlóson, 9 órától Szentannán kezdődik a szentmise.

Szatmári egyházmegye:

 • A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak karácsonyi miserendje ITT található.

 

Dátum

2020. december 24., csütörtök - 2020. december 26., szombat