Jézus Szíve-kilenced Szatmárnémetiben

A szatmári egyházmegye Jézus Szíve-búcsúját minden évben kilenced előzi meg. A szentmiséket a Kálvária templomban, este 6 órai kezdési időpontokkal tartják – kivételt képez június 8-a, amikor reggel 9órától is lesz szentmise. Az elmélkedések idén is különböző témákra épülnek:

  • június 1-jén, pénteken Szmutku Róbert, a nagybányai Krisztus Király egyházközösség plébánosa Jézus Szíve, minden erélyek mélysége gondolattól indulva tart szentbeszédet
  • június 2-án, szombaton Seffer Dániel Antal ugocsai esperes hit témában tartja homíliáját
  • június 3-án, vasárnap Román János nagybányai esperes remény témában
  • június 4-én, hétfőn Tatár Zoltán kisdengelegi plébános szeretet témában
  • június 5-én, kedden Istvánfi Szilárd, a székesegyház segédlelkésze óvatosság témában
  • június 6-án, szerdán Giurgiu Daniel józsefházi i.h. lelkész igazságosság témában
  • június 7-én, csütörtökön Covaci István Attila aknasugatagi i.h. lelkész szilárdság témában
  • június 8-án, pénteken reggel 9 órától Luczás Antal Lóránt szaniszlói plébános, illetve este 6-tól Czier István Csaba mezőfényi plébános mértékletesség témában
  • június 9-én, szombaton pedig Dánku Balázs, a nagybányai Szent József egyházközösség plébánosa Jézus Szíve, minden erények mélysége címmel tart szentbeszédet és ezzel zárja a felkészülő elmélkedések sorát.

A kilenced szentmisealkalmaira szeretettel várják a híveket, hogy a június 10-i Jézus Szíve búcsúra mindenki hitében megerősödve érkezhessen meg.

Dátum

2018. június 01., péntek - 2018. június 10., vasárnap

Helyszín

Szatmárnémeti
Kategóriák