2022. szeptember 26.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

A keresztények szerte a világban évente közösen imádkoznak az egységért. Az idei ökumenikus imahétet január 19-26. között tartják, melynek anyagát a máltai keresztények készítették.

A nyolc nap témái:
1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása
2. nap: Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása
3. nap: Reménység: Pál üzenete
4. nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy!
5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra
6. nap: Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása
7. nap: Megtérés: szívünk és elménk megváltozása
8. nap: Nagylelkűség: elfogadás és adás

Az ökumenikus imahét anyaga letölthető ITT vagy ITT.

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

 • Sepsiszentgyörgyön január 17–26. között az egyetemes imatized minden nap este 6 órakor kezdődik a következő program szerint:
  – január 17-én a Gyöngyvirág utcai református templomban Hajdú János római katolikus főesperes-plébános tartja a szentbeszédet
  – január 18-án a Szent Benedek római katolikus templomban Incze Zsolt-György református esperes-lelkipásztor hirdet igét
  – január 19-én a szemerjai református templomban Kovács István unitárius lelkipásztor tolmácsolja az igét
  – január 20-án a Krisztus Király római katolikus templomban Pap Attila református lelkipásztor szolgál
  – január 21-én az evangélikus templomban Takács Dezső, a Szent Gellért egyházközség plébánosa tartja a szentbeszédet
  – január 22-én a református Vártemplomban Zelenák József evangélikus lelkipásztor hirdet igét
  – január 23-án a Szent Gellért római katolikus templomban Bucsi Zsolt Tamás református lelkipásztor tartja az alkalmat
  – január 24-én a belvárosi református templomban Dávid György, a Krisztus Király egyházközség plébánosa tartja a homíliát
  – január 25-én a Szent József római katolikus templomban Bancea Gábor református lelkipásztor hirdeti az igét
  – január 26-án az unitárius templomban Szabó Lajos, a Szent József egyházközség plébánosa prédikál

 • Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyedben 2020. január negyedik hetén kerül sor a felekezetközi imahétre.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve minden este 6 órakor ökumenikus istentiszteletre lesz a római katolikus, református és unitárius templomokban. A nyitó és záró napot saját templomukba ünneplik meg.

 • Székelyudvarhelyen, a belvárosban az egyetemes imahét január 27. és február 2. között lesz megtartva. Hétköznapokon este 6 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A római katolikus templomokban igeliturgia lesz, szentáldozás nélkül.
  Az egyetemes imahét programja:
  Január 27., hétfő: Ferences templom – Pitó Zsolt református lelkipásztor
  Január 28, kedd: Unitárius templom – Kovács Csaba Antal ferences atya
  Január 29., szerda: Református templom –  Antonya Ilona unitárius lelkipásztor
  Január 30., csütörtök: Szent Miklós-templom – Simó Sándor unitárius esperes
  Január 31., péntek: Unitárius templom – Ferkő Andor református lelkipásztor
  Február 1., szombat: Református templom –  Bajkó Norbert római katolikus segédlelkész
  Február 2., vasárnap: mindhárom felekezet saját templomában.
 • Petrozsényban az idei ökumenikus imahetet január 20-25 között tartják meg, 17:00 órai kezdettel, az alábbi program szerint:
  – hétfőn és kedden az unitárius templomban  Márton Zoltán református lelkipásztor, illetve Rusti Alexandru római katolikus segédlelkész
  – szerdán és csütörtökön a református templomban Szász János római katolikus plébános, illetve Márton Edit unitárius segédlelkész
  – pénteken és szombaton a római katolikus templomban Márton Zoltán református, illetve Márton Edit unitárius lelkipásztorok hirdetnek igét

 • Az ökumenikus imahét Csíkszeredában január 20-26. között, este 6 órakor lesz az alábbi program szerint:
  – Január 20-án, hétfőn az unitárius templomban Bálint István, a Szent Ágoston egyházközség segédlelkésze tartja a szentbeszédet
  – Január 21-én, kedden a református templomban Göthér Gergely csíksomlyói plébános prédikál
  – Január 22-én, szerdán a zsögödi templomban Darvas Kozam József címzetes esperes-plébános hirdeti az igét
  – Január 23-án, csütörtökön a Szent Ágoston-templomban Tamás János evangélikus lelkész tart beszédet
  Január 24-én, pénteken a csobotfalvi templomban Solymosi Alpár unitárius lelkész hirdeti az igét
  – Január 25-én, szombaton a Millenniumi templomban Sebestyén Ottó zsögödi plébános lesz a szónok
  – Január 26-án, vasárnap az evangélikus templomban Szatmári Szilárd református lelkész tartja a beszédet
 • Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét január 20-án kezdődik.
  Az imahét programja:
  – Hétfő: – Szent István templomban György Balázs római katolikus lelkész
  – Kedd: – Örmény katolikus templomban Mátyás István református lelkész
  – Szerda: – Református templomban Portik Hegyi Kelemen római katolikus főesperes-plébános
  – Csütörtök: – Unitárius imaházban Antal Zoltán, a Szent István plébánia segédlelkésze
  – Péntek: – Baptista imaházban Korom Imre, a Munkás Szent József egyházközség plébánosa
  – Szombat: – Munkás Szent József templomban Novák Zsolt baptista lelkész
  – Vasárnap:- Szent Miklós-templomban Tőkés-Bencze Zsuzsanna unitárius lelkész
  A szertartások este 6 órától lesznek megtartva.
 • Az egyetemes imanyolcad Marosvásárhelyen január 19-26. között lesz, minden nap 18 órakor. Perselyes adományokat idén az evangélikus gyülekezet javára gyűjtik.
  – Vasárnap: Szent Imre-templom, Les Zoltán református lelkipásztor
  – Hétfő: Kövesdombi unitárius templom, Balla Imre római katolikus segédlelkész
  – Kedd: Alsóvárosi református templom (Házigazda: Meggyesfalvi református), Papp Noémi evangélikus lelkipásztor
  – Szerda: Gecse utcai református templom (Házigazda: Szabadság utcai református), Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor
  – Csütörtök: Keresztelő Szent János-templom, Lakatos Péter református lelkipásztor
  – Péntek: Gecse utcai református (Házigazda: evangélikus gyülekezet), Bara László római katolikus plébános
  – Szombat: Szent Kozma és Damján-templom, Barticel Krisztián református lelkipásztor
  – Vasárnap: Gecse utcai református templom, Petrovics László jezsuita atya
 • Brassóban az ökumenikus imanyolcadot január 18-25. között, minden este 6 órától tartják.
  – január 18., Astra-i Szent kereszt római katolikus templom
  – január 19., Magyar-evangélikus templom
  – január 20., Belvárosi Szent Péter és Szent Pál római katolikus templom
  – január 21., Reménység Háza református egyházközség
  – január 22., Unitárius templom
  – január 23., Blumenau szász-evangélikus templom
  – január 24., Belvárosi református templom
  – január 25., Sf. Petru görögkatolikus templom
 • Székelykeresztúron az egyetemes imahetet január 20-23. között tartják este 6 órától, az alábbi program szerint:
  – Hétfő: betfalvi református templom
  – Kedd: székelykeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása-templom
  – Szerda: székelykeresztúri református templom
  – Csütörtök: székelykeresztúri unitárius templom

Nagyváradi egyházmegye:

 • Nagyváradon a keresztény felekezet képviselői az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:
  – január 19., vasárnap 18 óra: római katolikus székesegyház
  – január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom
  – január 21., kedd 18 óra: Betania pünkösdista templom
  – január 22., szerda 18 óra: unitárius templom
  – január 23., csütörtök 18 óra: Tabor pünkösdista templom
  – január 24., péntek 18 óra: messiáshívő zsidó zsinagóga
  – január 25., szombat 18 óra: ortodox Holdas Templom
  – január 26., vasárnap 18 óra: újvárosi református templom
  – január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom
  – január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház
  Bővebben ITT.
 • Imahét Biharszentjánoson:

Temesvári egyházmegye:

 • A január 18-25. között a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad keretében január 21-én, kedden 17 órakor a karánsebesi római katolikus templomban kerül sor ökumenikus imára, amelyen részt vesz Pál József-Csaba temesvári megyés püspök. Szentbeszédet mond Lucian Mic karénsebesi ortodox püspök. Ugyancsak az ökumenikus imanyolcad keretében január 25-én, szombaton 10.30 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban lesz ökumenikus ima, amelyen részt vesz Reinhart Guib szász evangélikus püspök és Pál József-Csaba temesvári megyés püspök.
 • Aradon január 20-án, hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért az alábbi program szerint:
  – január 20-án, hétfőn 11.30-kor a szerb ortodox templomban
  – január 21-én, kedden 18 órakor a V. Babes utcai görögkatolikus templomban
  – január 22-én, szerdán 18 órakor a minorita templomban
  – január 23-án, csütörtökön 17 órakor a belvárosi református templomban
  – január 24-én, pénteken 17 órakor az evangélikus templom imatermében
  – január 25-én, szombaton 18 órakor az ortodox esperesség imatermében

Dátum

2020. január 12., vasárnap - 2020. február 02., vasárnap