Ajándékozzuk meg egymást a közös imádság kegyelmeivel

0
1898

Nagyváradon tizenegyedik éve ünneplik együtt a város keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért rendezett imahetet, amely ebben az évben január 18-28. között zajlik. Az imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2), és arra a meglepően emberséges bánásmódra utal, amelyben Málta szigetén a pogány lakosok részesítették a hajótörést szenvedett Pál apostolt és utastársait.

Egyházunk előírásainak megfelelően, az igeliturgia formáját használják, és nem szentmise keretében tartják az ökumenikus imát. A jelenlévő keresztény testvérek, saját imájukkal és énekeikkel teszik gazdagabbá ezeket az alkalmakat. Minden egyes felekezet templomában vagy imaházában egy meghatározott lelkipásztor fog prédikálni, minden más képviselő rövid imával járul majd hozzá a közös együttléthez. A magyar nyelvű segédanyag elérhető a nagyváradi egyházmegye honlapján is, és megadja a közös imaalkalom általános liturgikus keretét.

Böcskei László megyés püspök a 2020-ban kiadott első körlevelében arra kéri a lelkipásztorokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy saját híveik bekapcsolásával és más keresztény felekezethez tartozó testvéreikkel együtt, közös imával kérjék templomaikban az egység ajándékát. Arra biztatja az egyházmegye elöljárója a papokat, hogy ahol ez még nem történt meg, keressék fel a más felekezetű testvéreket és lelkészeket, hogy közösen tudják meghatározni az imahét programját.

Nagyváradon a keresztény felekezet képviselőivel már meghatározták az imahét felépítését. Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:

január 18., szombat 18 óra: ifjúsági ima a görögkatolikus székesegyházban
január 19., vasárnap 18 óra: római katolikus székesegyház
január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom
január 21., kedd 18 óra: Betania pünkösdista templom
január 22., szerda 18 óra: unitárius templom
január 23., csütörtök 18 óra: Tabor pünkösdista templom
január 24., péntek 18 óra: messiáshívő zsidó zsinagóga
január 25., szombat 18 óra: ortodox Holdas Templom
január 26., vasárnap 18 óra: újvárosi református templom
január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom
január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház

Említett körlevelében kéri továbbá a megyés püspök, hogy a nagyváradi lelkipásztorok tájékoztassák és buzdítsák híveinket a részvételre. „Nagyon fontos, hogy elinduljunk egymás felé és megajándékozzuk egymást a közös imádság kegyelmeivel” – írja Böcskei László, aki a január 19-én a székesegyházban sorra kerülő ökumenikus imára minden lelkipásztort hív és vár szeretettel, híveivel együtt. Az egyházmegye elöljárója elrendelte továbbá, hogy ezen a napon a város templomaiban 18 órára ne hirdessenek szentmisét.

Forrás: varad.org