2022. augusztus 16.

Hirschler József-emléknap Kolozsváron

A kolozs-dobokai főesperesség 2016. december 12-én, Erdély hitéleti, kulturális és társadalmi életének kimagasló személyisége, dr. Hirschler József halálának 80. évfordulója alkalmából emléknapot szervez.

Az esemény a Házsongárdi temetőben hétfőn délelőtt 11 órakor dr. Hirschler József síremlékének megkoszorúzásával kezdődik. Délután 5 órakor Dr. Hirschler József pápai prelátus, főesperes-plébános, a reneszánsz lelkületű, iskolaalapító főpap címmel Kovács Sándor főesperes-plébános tart előadást a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Közreműködnek a Báthory István elméleti líceum diákjai, Potyó István karnagy, kántor vezetésével.

Az emléknap este 6 órakor szentmisével zárul a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban, melynek főcelebránsa Kovács Sándor lesz.

Dátum

2016. december 12., hétfő

Helyszín

Kolozsvár