2024. július 13.

Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozója

Újuljatok meg gondolkodástok szellemében” mottóval 2017. április 22-én a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel 9 órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után az elmélkedéseket Madarász Attila bögözi plébános és Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkész tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. Délután 5 órától a hálaadó szentmise főcelebránsa Tamás József püspök. A záró szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti. A találkozó teljes egészében a www.eletalelekben.ro honlapon élőben követhető.

Dátum

2017. április 22., szombat

Idő

09:00

Helyszín

Csíkszereda