2022. szeptember 27.

Búcsúk Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére: Székelyudvarhely: Kis Szent Teréz-templom, Marosbogát.

  • Székelyudvarhelyen a Lisieux-i Kis Szent Teréz-plébániatemplom búcsúja október 1-jén, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik. Az ünnepet három napos lelkigyakorlat előzi meg. A triduum szentmisét Csató Béla székelylengyelfalvi plébános tartja szeptember 28–30. között, hétfőn, kedden és szerdán este fél 7 órától. A búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök lesz, aki a liturgia keretében megáldja a felújított templomot.
  • Marosszentgyörgyön, a Sarutlan Karmelita Nővérek a járvány miatt idén nem tartják meg a kápolnájuk védőszentjének ünnepét.
  • Marosbogáton a Kis Szent Teréz búcsús szentmise október 4-én, vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános tartja.

Temesvári egyházmegye:

  • Október 1-jén, csütörtökön 17.30 órakor a járványügyi előírások betartásával a plébánia udvarán szervezik meg az arad-ségai templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök.

Nagyváradi egyházmegye:

  • 2020. október 4-én, vasárnap rendhagyó módon a székesegyház előtti téren tartják a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt nagyvárad-őssi templom búcsúünnepét A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Láber Ferenc nagyvárad-őssi plébános lesz.

Szatmári egyházmegye:

  • A szatmári egyházmegyében a szatmárnémeti, Pálfalvai-úti templom titulusa Kis Szent Teréz. Búcsújára október 1-jén, csütörtökön este 6 órától kerül sor Urbán Erik OFM ferences tartományfőnök, érseki helynök szentbeszédével. A búcsút triduum előzi meg – hétfőn, kedden és szerdán este 6 órától tartanak a búcsúra felkészítő elmélkedésekkel szentmiséket. A triduum meghívott szónoka Tatár Zoltán krasznabélteki plébános.

Dátum

2020. szeptember 28., hétfő - 2020. október 01., csütörtök