2022. szeptember 26.

Borromeo Szent Károly búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Borromeo Szent Károly tiszteletére: Marosújvár, Gyulafehérvár: GMGK Líceum kápolnája, Oklánd.

  • Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját november 4-én, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentmise szónoka: Major Sándor kápolnásfalvi plébános.
  • marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 4-én, vasárnap délután 5 órától tartják. A szentmisén Szőcs Béla sinfalvi plébános prédikál.
  • gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje is Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét november 4-én, vasárnap délután 6 órától tartják. A szentmise szónoka Obermájer Ervin a gyulafehérvári papnevelő intézet prefektusa.

Nagyváradi egyházmegye:

  • A nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúját november 14-én, szerdán tartják. A 11 órakor kezdődő szentmisére, amelyet Böcskei László megyés püspök mutat be, szeretettel várják a híveket is.

Dátum

2018. november 04., vasárnap