2022. szeptember 25.

Betegek világnapja

Egyházunk minden év február 11-én, az első lourdes-i Szűzanya jelenés napján a betegekre irányítja a világ figyelmét. II. Szent János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11. a Betegek világnapja legyen. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

  • csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában a betegek világnapján a szentmisék sorrendje a következő: 7.30, 10.30 és 18.00. A délelőtt fél 11 órakor Kerekes László segédpüspök ünnepélyes szentmisét celebrál és szentbeszédet tart, majd a környékbeli papokkal és a kegyhely őreivel, a ferences testvérekkel együtt imádkozik a főegyházmegye minden betegéért, szenvedő hívéért, az egészségügyben dolgozókért, és a jelenlevőket a betegek szentségében részesíti. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén.

  • A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban február 7-én, vasárnap, a délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében kiosszák a betegek és idősek számára a betegek szentségét.
  • Kolozsváron, a Piarista-templomban február 11-én csütörtökön minden szentmisén kiszolgáltatják a betegek kenetét. Aki részesülni szeretne e szentségben, fontos, hogy előzetesen jelezze szándékát sekrestyében vagy a plébánia irodáján.
  • A petrozsényi egyházközségben február 11-én a Betegek világnapján a 17 órától kezdődő szentmise keretében imádkoznak a betegekért.
  • A dévai egyházközségben a Betegek világnapján a Szent Antal-templomban 17 órától lesz szentségimádás, 18 órától pedig az ünnepi szentmise keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét, a beteg illetve 65. életévét betöltött hívek számára.
  • Nagybányán, a Szentháromság templomban február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya jelenésének emléknapján, P. György Alfréd kamilliánus szerzetes tesz tanúságtételt és mutat be szentmisét a betegekért. Várunk szeretettel a 8-as és a 18-as szentmisékre, hogy együtt imádkozzunk mindenkiért.