2024. július 15.

Áldozócsütörtök-napi búcsúk

2017. május 25-én, negyven nappal húsvét után a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét (áldozócsütörtököt) ünnepli. Urunk mennybemenetelének valósága a katolikus vallás egyik alapigazsága, mely szerint Jézus Krisztus fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Urunk mennybemenetelének tiszteletére: Kiskapus, Uzon, Tamásfalva, Mócs, Kézdialmás, Magyarfenes, Jedd, Nyárádremete és Kecsetkisfalu.

 • Kézdialmáson a búcsús szentmise déli 12 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisén a szentbeszédet Szabó Lajos sepsiszentgyörgyi plébános mondja.
 • Nyárádremetén délután 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise Czirják Árpád nyugalmazott plébános szentbeszédével.
 • A mócsi templom búcsúját délután 2 órakor ünneplik.
 • A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaluban a tíz évvel ezelőtt felszentelt templom búcsúját délután 4 órától tartják. A szentmisén Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános prédikál.
 • Kiskapuson szintén áldozócsütörtökön ünneplik az egyházközség búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész, délután 6 órakor kezdődik.
 • Áldozócsütörtökön délután 6 órakor templombúcsút tartanak Jedden is. Az ünnep szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes.
 • Uzonban este 7 órától tartják a búcsút. A szentmisén a brassói Puvák Antal Marián OFM prédikál.
 • A magyarfenesi templom búcsúját 2017. május 27-én, szombaton délután 4 órakor ünneplik. A szentmisén Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános tartja a szentbeszédet.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A nagyváradi székesegyházban reggel 8, délelőtt 11 és délután 6 órakor lesznek a szentmisék.

Temesvári egyházmegye:

 • A temesvári Szent György-székesegyházban, csakúgy, mint az egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a székesegyház, valamint a krasznaterebesi templom titulusa Urunk mennybemenetele.

 • Krasznaterebesen május 25-én délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét Tatár Zoltán János kisdengelegi plébános szentbeszédével.
 • A székesegyházban este 7 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa Schönberger Jenő megyés püspök, ünnepi szónoka pedig Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa.