2022. szeptember 26.

Adventi papi lelkinapok

A gyulafehérvári főegyházmegyében az idei adventi papi rekollekciót a következő beosztás szerint szervezik a főesperesi központokban:

Első körben:
– December 2-án, hétfőn – Kézdivásárhelyen;
– December 3-án, kedden – Sepsiszentgyörgy-Krisztus Király plébánia;
– December 4-én, szerdán – Csíksomlyón;
– December 5-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

Előadó: Marton József pápai prelátus, nagyprépost
Téma: Márton Áron emberibb arca

Második körben:
– December 2-án, hétfőn – Gyergyószentmiklóson;
– December 3-án, kedden – Marosvásárhelyen;
– December 4-én, szerdán – Kolozsváron;
– December 5-én, csütörtökön – Gyulafehérváron;

Előadó: Veress Sándor-Levente kászonújfalvi plébános, a NEK főegyházmegyei koordinátora
Téma: A szentségimádás iskolája

Dátum

2019. december 02., hétfő - 2019. december 05., csütörtök