1Úton a felelős férfi családtagokért

A mindenkori vírushelyzetnek megfelelő szabályok betartása mellett 2021. augusztusában mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra kelljen és tegyen valamit. Tegyen valamit azokért a férfiakért, akik ma vállalják a felelősséget a családtagokért: elődlegessen szeretetből. Legyenek ezek a férfiak édes- vagy nevelő apák, nagy- és dédapák, nagybácsik, fiútestvérek… bárki, aki férfiként szerető módon áll családtagjai mellett.

A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz kínál valami pluszt, ami igazodik a helyi közösség, az érintett terület lelki életéhez, de akár a terepviszonyokhoz is. Az idei 1Úton zarándoknapon nem csak gyalogosan, de kerékpárral, futva vagy lovon, sőt kenuval is megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés a lelkiségben eltöltött zarándoklás. Csatlakozni – egy-egy kivételes szakasztól eltekintve, amely valamilyen különleges sajátossággal bír, pl: a kerékpáros szakaszok – bárhol bármikor lehet.

Programtervezet augusztus 21-ére 

Hargita megye

 1. GYIMESFELSŐLOK–GYIMESBÜKK/KONTUMÁCI KÁPOLNA (1ÚTONM05). Táv: 20,7 km, 7–8 óra
  Útvonal: gyimesfelsőloki templom/Sz. Erzsébet Gimnázium–Ugra-pataka–Apahavas– kontumáci kápolna
  Szakaszfelelős: Salamon József, gyimesbukk@freemail.hu , 0744 173 265
  Segítők: Ferencz Kinga, infogim@yahoo.com, 0729 574 476
  Szentmise: 18 óra, kontumáci kápolna

 

Partium

A záró szentmise Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József-templomban 19 órakor kezdődik.

 1. RO–HU HATÁR–NAGYKÁROLY  (1-22B). Táv: 26 km
  Koordinátor: Bolinger Gábor, +40 0743 143 505, b.gabor.brigi@gmail
  RO–HU határon gyülekező 8.30 (román idő szerint),
  Indulás: 9 óra
 2. MEZŐPETRI–NAGYKÁROLY (1-22C). Táv: 22 km
  Útvonal: Mezőpetri–Szaniszló–Csomaköz–Mezőfény–Nagykároly
  Koordinátor: Harsfalvi Ildikó,  harsfalvi.ildiko@yahoo.com. Horber Gizella, 0753 433 938,  gizella_horber@hotmail.com
  Indulás: 8 óra
 3. NAGYMAJTÉNY–NAGYKÁROLY  (1-22D). Táv: 22 km
  Útvonal: Nagymajtény–Domahida–Kaplony–Nagykároly
  Koordinátor: Kocsis Katalin, 0746 858 399,  katalin.kocsis52@gmail.com
  Indulás: 9.30
 4. ÉRKÁVÁS–ÉRHATVAN–NAGYKÁROLY (1.22V). Táv: 19 km
  Koordinátor: Pálinkás Gabriella, 0742 747 881, p.gabi3@freemail.hu
  Indulás: 11  óra
 5. MEZŐTEREM–NAGYKÁROLY (1-22V). Táv: 14 km
  Koordinátor: Vinkler Valter 0747 263 481, vinklervalter@yahoo.com
  Indulás: 10 óra
 6. ZILAH–SZILÁGYSOMLYÓ (1-24A.). Táv: 26 km
  Útvonal: Zilah–Krasznarécse–Perecsen–Szilágysomlyó
  Koordinátor: Erdei János, 0736 222 163, oregerdei@freemail.hu
  Zárómise: 19 óra

 

Dátum

2021. augusztus 21., szombat

Idő

All of the day