MEGJELENT: Keresztény Szó 2024/2.

0
222

A Keresztény Szó, az erdélyi katolikus folyóirata negyedévenként jelenik meg, igyekezve a tudományos szintű, de olvasmányosan megfogalmazott teológiai ismereteket megosztani olvasóival. Idei második számát tarthatja kezében a megrendelő, az érdeklődő.

A második negyedévi lapszámban Márton Áron és az ortodox, valamint a görögkatolikus püspökök kapcsolatát mutatja be a szakavatott elemző, Marton József egyháztörténész.

A lapszám fontos hangsúlyát a Mária-tisztelet, a Mária-jelenések helyes értékelése képezi. Bálint Róbert gyimesfelsőloki hittantanár és nővére, Angi (Bálint) Edith alapfogalmakat tisztáz (különbség van az imádás és tisztelet közt, a kinyilatkoztatás és magánkinyilatkoztatás között), és Hittani Dikasztériumnak a jelenések vizsgálata szempontjait megállapító eljárási normáit is bemutatja, az 1978-as, és a legfrissebb, 2024. május 17-iki dokumentumokat ismerteti. Az elméleti kérdések tisztázása után néhány fontos, egyházilag elismert, a hívek sokasága által kedvelt zarándokhelyet is bemutat a tanulmány: Međugorje, Guadalupe, Lourdes, Fatima útjain kalauzolnak, lelki tanulságait emeli ki. A szerzők Ferenc pápa szavaival így biztatnak: ,,A vigasztalás és az irgalmasság eme oázisaiból, ahol a hitet anyanyelvünkön fejezzük ki, ahol letesszük az élet fáradalmait a Szűzanya kezébe, a szívünkben békével térünk vissza az életbe.”

A tanulmányt kiegészíti Fekete Vince két Mária-ima jellegű verse: A kőműves fia. ,,Hol már ember nem segíthet…”; Mária, anyácska, amelyeket a kolozsvári Mária-oszlop újra felállításának dokumentumértékű fotósorozatával illusztráltunk.

Istentapasztalat, de hogyan? a címe a teológiai és pasztorálpszichológiai magiszterképzést végző Simon Judit írásának, alcíme: Az istentapasztalat mélyítése mint evangelizációs eszköz korunk szekularizált társadalmában. A tudományos követelményekhez alkalmazkodó írás a lelki kísérés ma oly szükséges tapasztalatát elemzi, természetesen abból kiindulva, hogy aki mást akar e téren segíteni, kísérni, annak magának gyakorlati, saját tapasztalattal kell rendelkeznie, mert ez sem olyan foglalkozás, amit könyvek alapján eredményesen lehetne végezni. Végül egy nagyon hasznos, 11 pontos eszköztárat kínál az embertársak istentapasztalatának (f)elismerésére és mélyítésére. Ez lelkipásztoroknak, hitoktatóknak is segíthet, különösen mert ma a spirituális érdeklődés messzi tájakra elviszi a kereső lelkeket, miközben a kellő eszközök egyházi gyakorlatunkban, múltunkban ott vannak, épp csak használnunk, kínálnunk kellene azokat.

A lapszámot a lengyel vértanú pap, a kommunista üldözés ellen tiltakozó karizmatikus Jeržy Popiełuszkóról készült film ismertetése egészíti ki.

MEGOSZTÁS