Papnak lenni különleges ajándék – Papszentelés a Szent György-székesegyházban

0
270

A papi hivatáshoz méltó, felemelő ünneplés, amelyet átjárt az Isten és a felebarát szolgálatának öröme – így vélekedtek sokan, akik részt vettek a június 22-én, szombaton 11 órakor a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban bemutatott pontifikális szentmisén, amelynek keretében Pál József Csaba megyés püspök kézrátétele és imája által pappá szentelte a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Virag, a kiskrassói születésű Branko Marian Duma és az orsovai születésű Francisc Lisi diakónust.

A szentmisén részt vett Martin Roos temesvári nyugalmazott püspök, a temesvári Szent György székeskáptalan tagjai, papok és tanárok Horvátországból, Németországból (Fulda és München, Herzogliche Georgianum), Magyarországról (Budapest) és Romániából (Gyulafehérvár). Jelen voltak a jelöltek szülei és hozzátartozói, vendégek és hívek a csáki, lugosi, orsovai és temesvári plébániai közösségekből és filiákból. A liturgia zenei szolgálatát a székesegyház Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezette Exultate kórusa, valamint a Iustin Călin tanár vezette Harmonia Christi ökumenikus ifjúsági kórus végezte.

Bevezetőjében a főpásztor meleg hangon üdvözölte a jelenlévőket, majd a három diakónushoz fordulva hangsúlyozta: – Ma hármas ünnepet szerveztünk a jó Istennek, aki elhívott benneteket, és gondoskodott arról, hogy állhatatosan válaszoljatok IGEN-nel neki. Neki szenteljük ezt az ünnepet. Ő munkálkodott az életetekben, a lelketekben.

A felszentelési szertartás a jelöltek bemutatásával kezdődött. – Lépjenek elő, akik az áldozópappá szentelésben kívánnak részesülni: Branko Duma, kiskrassói plébánia, Francisc Lisi, orsovai plébánia, Ovidiu Virag, Józsefszállás, csáki plébánia. Főtisztelendő Atya, az Anyaszentegyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra. A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak – tanúsította a szertartás kezdetén a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát P. Nikola Lauš püspöki irodaigazgató.

Homíliájában Pál József Csaba megyés püspök köszönettel fordult mindazokhoz a papokhoz és plébánosokoz, akik a szülők nevelését folytatva tovább segítették a fiatal jelölteket ezen az úton. – Köszönetet mondok Márton püspök úrnak is, aki egykor a szeminaristák közé fogadott benneteket és megkezdhettétek a teológiát. Most is egy új kezdet előtt álltok. Hamarosan papok lesztek, Jézus legközelebbi munkatársai. Papnak lenni különleges ajándék. Sokan közülünk a kommunista rendszer alatt indultak el a papság útján, amikor semmi sem volt biztos, még az sem, hogy papként szolgálhatunk. De Isten mindannyiunkról gondoskodott. Ti is reménykedhettek abban, hogy az, akinek a hívására válaszoltatok, elég jó és erős ahhoz, hogy gondoskodjon rólatok. Ne aggódjatok. Isten mindent meg fog adni nektek, ami a javatokat és a közösség javát szolgálja, amelyet szolgálni fogtok – fogalmazott a főpásztor.

A szentbeszédet követően a jelöltek nyilvánosan és ünnepélyesen kifejezték szándékukat, hogy feltétel nélkül az egyház szolgálatába lépjenek, Isten iránti szeretetből és Isten népének javára, minden alkalommal azt válaszolva: – Akarom! – ezzel bizonyítva a papság és a közösség előtt, hogy tudatában vannak azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket a papság rendjébe való belépéssel vállalnak. Végezetül a jelöltek a főpásztor elé térdelve engedelmességet és tiszteletet fogadtak az egyházmegye mindenkori püspökének. – Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned –hangzottak válaszul a püspök szavai.

A Mindenszentek litániáját, amelynek során a jelöltek az alázat és az Isten előtti teljes odaadás jeleként a földre borultak, Bajkai-Fábián Róbert orgonista énekelte. Majd a papjelöltek ismét a szentelő püspök elé térdeltek, aki két kezét a diakónusok fejére helyezve csendben imádkozott, átadva nekil a lelki hatalmat. Ezt követően a jelenlevő papok is egyenként a szentelendőkhöz járultak és kézrátélellel kérték Isten áldását. Majd az új áldozópapok felöltötték a stólát és a miseruhát, a megyés püspök megkente kezüket a szent krizmával, és átadta a papi szolgálat liturgikus eszközeit – a paténát és a kelyhet – Isten népének áldozati adományaival, a kenyérrel és a borral.A felszentelési szertartást követően az új áldozópapok a főcelebráns püspök mellett szolgáltak az oltárnál, majd szentáldozásban részesítették a híveket.

A szentmise végén Pál József Csaba megyés püspök köszönetet mondott Istennek az új lelkipásztori hivatásokért, és mindazoknak, akik a fiatalokat támogatták a hivatáshoz vezető úton és elkísérték őket ezen a különleges, „új kezdetet” jelentő napon.

A temesvári püspökség sajtóirodája

MEGOSZTÁS